Πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη και Σχόλια στις Αποδείξεις

Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τις αποδείξεις για τους πελάτες, όπως εκτυπωμένες αποδείξεις, αποδείξεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν επηρεάζουν τη μορφή των αποδείξεων στο αρχείο στο POS και στο Back Office, όπου εμφανίζονται πάντα πληροφορίες για τον πελάτη και σημειώσεις.

Μεταβείτε στην ενότητα 'Απόδειξη' στο μενού 'Ρυθμίσεις' στο Back Office

Πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη στην απόδειξη

Στις ρυθμίσεις αποδείξεων, ενεργοποιήστε την επιλογή "Εμφάνιση στοιχείων πελατών", εάν θέλετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες των εγγεγραμμένων πελατών σας στις αποδείξεις.Ενεργοποιήστε την επιλογή "Εμφάνιση σημειώσεων" αν θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια των προϊόντων και η παραγγελία στις αποδείξεις.

 Εμφάνιση πληροφοριών πελατών και Εμφάνιση σχολίων

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση'.

Εάν έχετε πολλά καταστήματα, πρέπει να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις για κάθε κατάστημα επιλέγοντας το όνομα του καταστήματος από την αναπτυσσόμενη λίστα και αποθηκεύοντας τις αλλαγές.

επιλογή καταστήματος

Τώρα, κατά την πώληση, κατά την εγγραφή νέου πελάτη ή την εκχώρηση μίας παραγγελίας σε υπάρχοντα πελάτη, το όνομα και ο αριθμός του πελάτη θα εκτυπωθούν στην απόδειξη.

προσθέτοντας τον πελάτη στο εισιτήριο


Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στην ανοικτή παραγγελία πατώντας στο κουμπί 'Επεξεργασία παραγγελίας' στο μενού (⋮).

Επεξεργασία εισιτηρίου στο μενού

Πληκτρολογήστε το σχόλιο στο αναδυόμενο παράθυρο και πατήστε 'Αποθήκευση'.

το σχόλιο στο εισιτήριο

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο στο προϊόν, κάντε κλικ πάνω στο προϊόν στην παραγγελία. Συμπληρώστε το πεδίο σχολίων στο αναδυόμενο παράθυρο και πατήστε 'Αποθήκευση'.

Το σχόλιο στο αντικείμενο

Οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (όνομα και αριθμός) και σημειώσεις (σχόλιο στην ανοιχτή παραγγελία και σχόλια στα Προϊόντα) θα εμφανίζονται στην απόδειξη. 

Πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη στην απόδειξη

Σημείωση:
Τα προϊόντα και τα σχόλια της παραγγελίας θα εμφανίζονται επίσης στην απόδειξη επιστροφής χρημάτων.

 

Δείτε επίσης:

Πώς να εγγράψετε έναν πελάτη στο Loyverse POS