Informacja o Kliencie i Uwagi w paragonie

Te ustawienia mają wpływ tylko na wyświetlanie informacji o paragonach dla klientów, takich jak wydrukowane paragony, paragony e-mail i nie wpływają na format paragonów w archiwum POS i w Panelu Administracyjnym, gdzie informacje o klientach i uwagi są zawsze wyświetlane.

Przejdź do sekcji „Paragony” w menu „Ustawienia” w Panelu Administracyjnym.

sekcia „Paragony” w menu „Ustawienia”

W Ustawieniach paragonu włącz opcję „Pokaż informacje o kliencie”, jeśli chcesz wyświetlać informacje o zarejestrowanych klientach na paragonach.
Włącz opcję "Pokaż komentarze", jeśli chcesz wyświetlić na paragonach komentarze dotyczące artykułów i paragonu.

opcia „Pokaż informacje o kliencie”, opcia "Pokaż komentarze"

Nie zapomnij zapisać zmian, klikając przycisk "Zapisz".

Jeśli masz kilka sklepów, musisz dokonać tych ustawień dla każdego sklepu, wybierając nazwę sklepu z listy rozwijanej i zapisując zmiany.

nazwa sklepu z listy rozwijanej

Teraz, podczas sprzedaży, gdy zarejestrujesz nowego klienta lub przydzielisz paragon istniejącemu klientowi, imię, adres i numer klienta zostaną wydrukowane na paragonie.

zarejestrujesz nowego klienta lub przydzielisz paragon istniejącemu klientowi


You can add comments to the open ticket by tapping on the ‘Edit ticket’ button under the menu (⋮).
Możesz dodać komentarze do otwartego paragonu, naciskając przycisk "Edytuj paragon" pod menu (⋮).

przycisk "Edytuj paragon"

Wpisz komentarz do wyskakującego okna i naciśnij 'Zapisz'.

Wpisz komentarz do wyskakującego okna i naciśnij 'Zapisz'.

Aby dodać komentarz do artykułu, wybierz artykuł z paragona. Wypełnij pole komentarza w wyskakującym oknie i naciśnij 'Zapisz'.

komentarz do artykułu

Informacje o kliencie (imię, adres i numer) oraz uwagi (komentarz do otwartego paragonu i komentarze do artykułów) pojawią się na paragonie.

Informacje na paragonie

Uwaga: Komentarze do artykułów będą wyświetlane na paragonie zwrotnym, ale komentarze do paragonów nie będą wyświetlane.

 

Zobacz też:

Jak zarejestrować klienta