ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและหมายเหตุในใบเสร็จรับเงิน

การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกับการแสดงข้อมูลในใบเสร็จสำหรับลูกค้าเท่านั้น เช่น ใบเสร็จที่พิมพ์ ใบเสร็จทางอีเมล จะไม่เกี่ยวกับรูปแบบของใบเสร็จในที่เก็บอยู่ในเครื่องขายหน้าน และในระบบหลังร้าน ซึ่งข้อมูลลูกค้าและหมายเหตุจะแสดงอยู่เสมอ .

ไปที่ส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน' ในเมนู 'การตั้งค่า' ในระบบหลังร้าน.

‘Receipt’ section

ในการตั้งค่าใบเสร็จ ให้เปิดตัวเลือก 'แสดงข้อมูลลูกค้า' หากคุณต้องการแสดงข้อมูลของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ลงในใบเสร็จ

เปิดตัวเลือก 'แสดงข้อคิดเห็น' หากคุณต้องการแสดงหมายเหตุของรายการสินค้าและบิลนั้นบนใบเสร็จ

'แสดงบันทึก' ตัวเลือก

อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม 'บันทึก'

หากคุณมีร้านค้าหลายร้าน คุณต้องตั้งค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละร้านด้วย โดยเลือกชื่อร้านค้าจากรายการดรอปดาวน์ด้านบนและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เลือกร้านจากรายการดรอปดาวน์

ต่อจากนี้ เมื่อทำการขาย เมื่อมีการลงทะเบียนลูกค้าใหม่หรือเพิ่มลูกค้าเก่าเข้าไปในบิล ชื่อลูกค้าและข้อมูลลูกค้าจะพิมพ์อยู่บนใบเสร็จ

เพิ่มลูกค้าในตั๋ว


คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุให้กับบิลที่เปิดอยู่ได้โดยแตะที่ปุ่มเมนู 'แก้ไขตั๋ว' (⋮)

แก้ไขตั๋วในเมนู

พิมพ์หมายเหตุในหน้าต่างป๊อปอัปแล้วแตะ 'บันทึก'

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตั๋ว

หากต้องการเพิ่มหมายเหตุในรายการสินค้า ให้คลิกที่รายการสินค้าในบิล กรอกหมายเหตุในช่องแสดงข้อคิดเห็นในหน้าต่างป๊อปอัปแล้วแตะ 'บันทึก'

คอมเม้นท์ของรายการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (ชื่อและเบอร์โทร) และหมายเหตุ (ความคิดเห็นต่อบิลที่เปิดอยู่และความคิดเห็นของรายการสินค้า) จะปรากฏขึ้นบนใบเสร็จ

ข้อมูลและหมายเหตุ

หมายเหตุ:

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าจะแสดงบนใบเสร็จที่ส่งคืน แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับบิลจะไม่แสดง

 

ดูเพิ่มเติม:

วิธีการลงทะเบียนลูกค้า