Πώς να ρυθμίσετε το νόμισμα

Από προεπιλογή, το σύστημα ορίζει το νόμισμα του λογαριασμού ανάλογα με τη χώρα εγγραφής.  Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να το αλλάξει.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Λογαριασμός» στο κύριο μενού του Back Office.

κουμπί «Λογαριασμός»

Επιλέξτε το νόμισμα που επιθυμείτε στο πεδίο «Νόμισμα».

πεδίο «Νόμισμα»

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Σημείωση: Η αλλαγή του νομίσματος θα ορίσει επίσης την αντίστοιχη μορφή νομίσματος (με δεκαδικά ή χωρίς δεκαδικά και μορφή δεκαδικού διαχωριστικού) για τον λογαριασμό.

Τώρα μπορείτε να δείτε το σύμβολο ή το όνομα νομίσματος στην ενότητα των Reports του Back office.

Τώρα μπορείτε να δείτε το σύμβολο ή το όνομα νομίσματος στην ενότητα των Reports του Back office

Και επίσης στα πεδία τιμής και κόστος στο Back office.

Και επίσης στα πεδία τιμής και κόστος στο Back office

Το σύμβολο νομίσματος θα εμφανίζεται επίσης με όλες τις χρηματικές αξίες στο POS, στον Πίνακα ελέγχου και στο CDS.

Το σύμβολο νομίσματος θα εμφανίζεται επίσης με όλες τις χρηματικές αξίες στο POS

Και στις έντυπες αποδείξεις και λογαριασμούς.

Και στις έντυπες αποδείξεις και λογαριασμούς.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε το νόμισμα του λογαριασμού, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Loyverse POS και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε κάθε POS.

 

Δείτε επίσης:
Ρύθμιση του καταστήματός σας στο Loyverse Back Office