Πώς να ρυθμίσετε το νόμισμα

Από προεπιλογή, το σύστημα ορίζει το νόμισμα του λογαριασμού ανάλογα με τη χώρα εγγραφής.  Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να το αλλάξει.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Λογαριασμός» στο κύριο μενού του Back Office.

κουμπί «Λογαριασμός»

Επιλέξτε το νόμισμα που επιθυμείτε στο πεδίο «Νόμισμα».

πεδίο «Νόμισμα»

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Σημείωση: Η αλλαγή του νομίσματος θα ορίσει επίσης την αντίστοιχη μορφή νομίσματος (με δεκαδικά ή χωρίς δεκαδικά και μορφή δεκαδικού διαχωριστικού) για τον λογαριασμό.

Τώρα μπορείτε να δείτε το σύμβολο ή το όνομα νομίσματος στην ενότητα των Reports του Back office.

Τώρα μπορείτε να δείτε το σύμβολο ή το όνομα νομίσματος στην ενότητα των Reports του Back office

Και επίσης στα πεδία τιμής και κόστος στο Back office.

Και επίσης στα πεδία τιμής και κόστος στο Back office

Όλα τα ποσά και οι τιμές στην απόδειξη δεν καθορίζονται από κανένα νόμισμα, μόνο με έναν αριθμό. Ωστόσο, για τις έντυπες αποδείξεις μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να προσθέσετε κείμενο (το επιθυμητό νόμισμα) στο τέλος της απόδειξης.

Στο Back Office, μεταβείτε στις 'Pυθμίσεις' και επιλέξτε το μενού 'Αποδείξη'. Στο πεδίο 'Υποσέλιδο', καθορίστε το νόμισμά σας.  

Πώς να ορίσετε το νόμισμα

Το μήνυμα θα εμφανίζεται σε κάθε απόδειξη όπως φαίνεται παρακάτω.

Πώς να ορίσετε το νόμισμα - Απόδειξη

Δείτε επίσης:
Ρύθμιση του καταστήματός σας στο Loyverse Back Office