Πώς να ρυθμίσετε το νόμισμα

Όλα τα ποσά και οι τιμές στην απόδειξη δεν καθορίζονται από κανένα νόμισμα, μόνο με έναν αριθμό. Ωστόσο, για τις έντυπες αποδείξεις μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να προσθέσετε κείμενο (το επιθυμητό νόμισμα) στο τέλος της απόδειξης.

Στο Back Office, μεταβείτε στις 'Pυθμίσεις' και επιλέξτε το μενού 'Αποδείξη'. Στο πεδίο 'Υποσέλιδο', καθορίστε το νόμισμά σας.  

Πώς να ορίσετε το νόμισμα

Το μήνυμα θα εμφανίζεται σε κάθε απόδειξη όπως φαίνεται παρακάτω.

Πώς να ορίσετε το νόμισμα - Απόδειξη

Δείτε επίσης:
Ρύθμιση του καταστήματός σας στο Loyverse Back Office