วิธีการตั้งค่าสกุลเงิน

หัวข้อ

ยอดเงินและราคาในใบเสร็จไม่ได้ระบุ โดยสกุลเงินใด ๆ เพียงแค่ตัวเลข

อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเพิ่มข้อความ (สกุลเงินที่ต้องการของคุณ) ในตอนท้ายของการรับ

ในสำนักงานของคุณกลับไป 'ค่า' และเลือก 'รับ' เมนู ในฟิลด์ 'ท้ายกระดาษ' ระบุสกุลเงินของคุณ

ระบุสกุลเงินของคุณ

ข้อความจะปรากฏบนแต่ละใบเสร็จที่แสดงด้านล่าง

ใบเสร็จที่แสดงด้านล่าง

 

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าร้านค้าของคุณในระบบ Office หลังบ้านของ Loyverse