Συγχρονισμός ανοικτών παραγγελιών

Η επιλογή  ‘Ανοιχτές παραγγελίες’  θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στο Back Office σας (ανατρέξτε στην ενότητα Ανοιχτές παραγγελίες εγκατάσταση).

Προσθήκη προϊόντος στη λίστα παραγγελιών. Πατήστε το κουμπί 'Αποθήκευση' για να αποθηκεύσετε την ανοιχτή παραγγελία.

Προσθήκη προϊόντος στη λίστα παραγγελιών.

Δώστε στην παραγγελία σας όνομα ή επιλέξτε προκαθορισμένο όνομα. Και πατήστε "Αποθήκευση".

προκαθορισμένο όνομα

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των ανοικτών παραγγελιών από οποιαδήποτε συσκευή POS μέσα στο ίδιο κατάστημα και μπορεί να αλλάξει ή να κλείσει.

Ανοίξτε την αποθηκευμένη παραγγελία σε άλλη συσκευή.

Ανοίξτε την αποθηκευμένη παραγγελία

αποθηκευμένη παραγγελία

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα στην παραγγελία.

προσθέσετε προϊόντα

 

Πατήστε στην "Χρέωση" για να ολοκληρώσετε την πώληση.

Χρέωση πώληση

 

Δείτε επίσης:

Ανοιχτές παραγγελίες