Χρήση του χρόνο-ωραρίου για την παρακολούθηση των ωρών των εργαζομένων

θέματα

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους υπαλλήλους να παρακολουθούν τον χρόνο εισόδου / εξόδου τους και υπολογίζει τις συνολικές ώρες εργασίας τους.

1. Διαμόρφωση

Συνδεθείτε στο Back Office, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις, στην ενότητα Χαρακτηριστικά και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση  "Ρολόι προσωπικού".

ενεργοποιήστε τη ρύθμιση  'Ρολόι ώρας'

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Η λειτουργία χρονομέτρου απαιτεί έλεγχο ταυτότητας με PIN. Ορίστε το δικό σας PIN για να εισέλθετε στην εφαρμογή Loyverse POS.

2. Χρήση στο POS

Στην εφαρμογή Loyverse POS πατήστε το κουμπί "ΡΟΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σύνδεσης.

κουμπί 'Ρολόι ώρας'

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN

Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται τα κουμπιά "ΑΡΧΗ ΒΑΡΔΙΑΣ" και "ΤΈΛΟΣ ΒΆΡΔΙΑΣ".

'έναρξη εργασίας' και 'τέλος εργασίας'

Πατήστε το κουμπί "ΑΡΧΗ ΒΑΡΔΙΑΣ" για να αρχίσουν να καταγράφονται οι ώρες εργασίας και να γίνεται καταγραφή του ωραρίου.

Πατήστε το κουμπί 'έναρξη εργασίας'

Στη συνέχεια θα δείτε πληροφορίες σχετικά με την έναρξη εργασίας.

πληροφορίες σχετικά με την έναρξη εργασίας

Πατήστε το κουμπί "ΠΗΓΑIΝΕΤΕ ΣΤΟ POS " για να μεταβείτε στην οθόνη πώλησης της εφαρμογής ή το πίσω βέλος για να επιστρέψετε στην οθόνη σύνδεσης.

Αφού τελειώσετε την εργασία, μεταβείτε στην οθόνη Ρολόι ώρας', πατήστε 'ΤΈΛΟΣ ΒΆΡΔΙΑΣ' για να καταγράψετε την ώρα.

πατήστε 'Τέλος εργασίας'

Στη συνέχεια θα δείτε πληροφορίες σχετικά με την λήξη εργασίας.

πληροφορίες σχετικά με την λήξη εργασίας

Πατήστε το κουμπί "ΟΚ".

3. Αναφορές στο Back Office

Υπάρχουν δύο ενότητες στο μενού "Υπάλληλοι" που συνδέονται με την επιλογή Έναρξη Εργασίας / Λήξη Εργασίας: "Κάρτες υπαλλήλων " και "Συνολικές ώρες εργασίας".

μενού 'Υπάλληλοι'

Το "Συνολικές ώρες εργασίας" παρουσιάζει συνοπτική έκθεση για κάθε υπάλληλο της επιλεγμένης περιόδου.

'σύνολο ωρών εργασίας'

Στην ενότητα "Κάρτες υπαλλήλων " μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις κάρτες χρόνου.

'Καρτέλες χρόνου'

Μπορείτε να διορθώσετε την τρέχουσα κάρτα χρόνου ή να δημιουργήσετε μια νέα κάνοντας κλικ στο κουμπί "Πρόσθεση Κάρτας Χρόνου". Οι συνολικές ώρες υπολογίζονται αυτόματα με βάση την ώρα προέλευσης και την ώρα τερματισμού.

Σημείωση! Το δεκαδικό στις "Συνολικές ώρες" εμφανίζει ένα κλάσμα μιας ώρας, όχι λεπτά.

συνολικές ώρες

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 

Δείτε επίσης:

Πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν υπάλληλο στο Loyverse POS

Διαχείριση βάρδιας στο Loyverse POS