Korzystanie z Pomiaru czasu do śledzenia godzin pracy pracowników

Tematy

Ta funkcja pozwala pracownikom śledzić Początek pracy/Koniec pracy i obliczać sumę ich godzin pracy.

1. Konfiguracja

Zaloguj się do Panelu administracyjnego, przejdź do menu Ustawienia, przewiń do Ustawień ogólnych i włącz suwak „Zegar rejestrujący”.

włącz suwak 'Zegar rejestrujący'

Nie zapomnij zapisać zmiany.

Funkcja pomiaru czasu pracy wymaga autoryzacja za pomocą PIN-u. Ustaw swój własny PIN, aby wejść do aplikacji punktu sprzedaży Loyverse POS.

2. Korzystanie z POS

W aplikacji Loyverse POS wybierz przycisk „Zegar rejestrujący” w prawym górnym rogu ekranu logowania.

przycisk 'Zegar rejestrujący'

Wprowadź PIN kod na klawiaturze cyfrowej.

Wprowadź PIN kod

Wtedy przyciski 'Początek pracy' i 'Koniec pracy' stają się aktywne.

przyciski Początek pracy i Koniec pracy

Naciśnij przycisk „Początek pracy”, aby rozpocząć śledzenie godzin i zapisać czas rozpoczęcia pracy.

Naciśnij przycisk 'Początek pracy'

Następnie zobaczysz informacje o Czasie rozpoczęcia pracy.

informacje o Czasie rozpoczęcia pracy

Wybierz „Przejdź do POS”, aby przejść do ekranu sprzedaży aplikacji lub naciśnij strzałkę wstecz, aby powrócić do ekranu logowania.

Po zakończeniu pracy przejdź do ekranu „Zegar rejestrujący”, naciśnij przycisk „Koniec pracy”, aby zapisać czas zakończenia pracy.

naciśnij przycisk 'Koniec pracy'

Następnie zobaczysz informacje o Czasie zakończenia pracy.

informacje o Czasie zakończenia pracy

Naciśnij przycisk „OK”.

3. Raporty w Panelu Administracyjnym

W menu „Pracownicy” są dwie sekcje związane z opcjami „Początek pracy/Koniec pracy”: „Karty ewidencji czasu pracy” i „Suma przepracowanych godzin”.

menu 'Pracownicy'

Sekcja „Suma przepracowanych godzin” zawiera podsumowanie raportu każdego pracownika w wybranym okresie.

Sekcja 'Suma przepracowanych godzin'

W sekcji „Karty ewidencji czasu pracy” zobaczysz listę kart ewidencji czasu pracy.

Sekcja 'Karty ewidencji czasu pracy'

Możesz poprawić bieżącą Kartę ewidencji czasu pracy lub utworzyć nową, klikając przycisk „Dodaj Kartę ewidencji czasu pracy”. Suma godzin pracy jest automatycznie obliczane na podstawie godzin Początek/Koniec pracy.
Uwaga! Liczba dziesiętna w „Suma godzin” pokazuje część godziny, a nie minuty.

'Suma godzin'

Nie zapomnij zapisać zmiany.