Jak dodać logo do Paragonów

Tematy

Wejdź do Panelu Administracyjnego. Kliknij „Ustawienia”, a następnie przejdź do sekcji „Paragony”.

Są dwa pola do wprowadzania logo. Dla logo, które pojawi się na paragonie wysłanym e-mailem, lepiej użyć kolorowego obrazku. Prześlij logo, wybierając obrazek z komputera.

„Ustawienia” sekcia „Paragony”.


Logo dla „Wydrukowanego paragonu” powinno być czarno-białym obrazkiem. Jeśli prześlesz kolorowe logo, system utworzy z niego czarno-biały obrazek.

Logo dla „Wydrukowanego paragonu”


Jeżeli masz kilka sklepów, wybierz także inne sklepy z listy rozwijanej w prawym górnym rogu i załaduj logo dla każdego sklepu w ten sam sposób.

wybierz sklepy z listy rozwijanej

Nie zapomnij zapisać zmiany.

Teraz twoje wydrukowane logo pojawi się na wydrukowanych paragonach, jak pokazano poniżej:
logo na wydrukowanych paragonach

Uwaga: Logo nie będzie drukowane na paragonach i rachunkach, jeśli tryb tekstowy został wybrany w zaawansowanych ustawieniach drukarki.
 
Logo dla Paragonów wysłanych e-mailem pojawi się na e-paragonach.

Logo dla Paragonów wysłanych e-mailem


Jeżeli nie chcesz, aby Twoje logo pojawiło się na wydrukowanym lub wysłanym e-mailem paragonie, możesz go usunąć dla wybranego sklepu w Panelu Administracyjnym.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje logo pojawiło się na wydrukowanym lub wysłanym e-mailem paragonie, możesz go usunąć dla wybranego sklepu w Panelu Administracyjnym.