Jak tworzyć i konfigurować rabaty

Możesz tworzyć i konfigurować rabaty w Panelu Administracyjnym i w aplikacji mobilnej.

Ustawienia rabatów w Panelu Administracyjnym

Zaloguj się do Panelu Administracyjnego. W sekcji menu „Artykuły” wybierz „Rabaty”.

W sekcji menu „Artykuły” wybierz „Rabaty”


Aby utworzyć rabat, kliknij przycisk „+ DODAJ RABAT”.

Aby utworzyć rabat, kliknij przycisk „+ DODAJ RABAT”.


Wypełnij pole „Nazwa”. Następnie wybierz jeden z dwóch typów rabatów: „Procent” lub „Kwota”. „Procent” rabatu można zastosować zarówno do całego paragonu, jak i do oddzielnych artykułów. „Kwota” rabatu dotyczy tylko całego paragonu.

Utworz rabat

Wypełnij pole „Wartość”.
Jeśli wybierzesz „Procent”, liczba w polu „Wartość” określi wartość procentową, która zostanie odjęta od oryginalnej ceny artykułów lub całego paragonu. Wartość rabatu procentowego nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 100%.
Jeśli wybierzesz „Kwotę”, liczba w polu „Wartość” określi kwotę rabatu, która zostanie odjęta od całkowitej sumy wartości.

Nie zawsze jest koniecznie wypełniać pole „Wartość”. Możesz określić wartość rabatu w trakcie sprzedaży. Ale taki rabat możesz zastosować tylko do całego paragonu.

Jeżeli jest aktywna opcja „Ograniczony dostęp”, tylko pracownicy z prawem dostępu będą mogli zastosować ten rabat.

opcja „Ograniczony dostęp”

Nie zapomnij zapisać zmiany.
 

Ustawienia rabatów w aplikacji mobilnej

Aby utworzyć, wyświetlić, edytować lub usunąć rabat, wybierz sekcję „Artykuły” w menu aplikacji.

sekcję „Artykuły” w menu aplikacji


Przejdź do sekcji „Rabaty”, gdzie zobaczysz wszystkie rabaty utworzone w Panelu Administracyjnym i w samej aplikacji. Jeśli chcesz utworzyć więcej rabatów, naciśnij przycisk „+” w prawym dolnym rogu.

sekcia „Rabaty


W otwartym formularzu wypełnij pola w taki sam sposób, jak w Panelu Administracyjnym. Wybierz typ rabatu: procent -% lub kwota - ∑.

Utworz rabat

Nie zapomnij zapisać zmiany.

Zatem, po utworzeniu rabatów, możesz je stosować w trakcie sprzedaży.

 

Zobacz też:

Jak stosować Rabaty podczas sprzedaży