Jak skonfigurować i zastosować Modyfikatory

Modyfikator to zbiór opcji, które można stosować do artykułów. Pomagają w sprzedaży tego samego artykułu z różnymi opcjami, takimi jak wypełnienia lub dodatki. Dzięki odpowiedniej aplikacji, modyfikatory upraszczają i przyspieszają proces sprzedaży, a także informują o tym, jakie opcje są najczęściej wybierane przez klientów.

Tworzenie i ustawienia modyfikatora

W Panelu administracyjnym w menu „Artykuły” kliknij „Modyfikatory”.

„Modyfikatory” w menu „Artykuły”


Aby utworzyć modyfikator, kliknij przycisk „+ Dodaj modyfikator”.

przycisk „+ Dodaj modyfikator”


W formularzu „Utwórz modyfikator” wprowadź nazwę modyfikatora. Następnie wypełnij pola „Nazwa opcji” i „Cena”. Podczas sprzedaży, cena zastosowanej opcji zostanie dodana do ceny artykułu. Aby utworzyć więcej opcji, kliknij „Dodaj opcję”.

formularz „Utwórz modyfikator”
 

Nie zapomnij zapisać modyfikator.

Teraz przydziel modyfikatory do każdego artykułu.
W Panelu administracyjnym przejdź do „Listy artykułów” i otwórz potrzebny artykuł do edycji. Znajdź sekcję Modyfikatory. Aktywuj te modyfikatory, które chcesz zastosować do tego artykułu.

ekcia Modyfikatory

Kliknij "Zapisz".

 

Sprzedaży i raporty

Dokonując sprzedaży z aplikacji mobilnej wybierz artykuł z modyfikatorem. Otworzy się okno dialogowe. Wybierz modyfikator, który chcesz dodać do artykułu i kliknij „Zapisz”.

Wybier modyfikator okno dialogowe


Artykuł z wybranymi opcjami pojawi się na paragonie.

Artykuł z wybranymi opcjami pojawi się na paragonie

Następnie wykonaj wszystkie te same kroki, jak w zwykłym procesie realizacji transakcji. Podatki i rabaty na towary już są obliczone z uwzględnieniem modyfikatorów dodanych do nich.

Modyfikatory nie mają opcji „Śledź zapasy”, ale możesz sprawdzić zużycie modyfikatorów w sekcji Raport. Raporty o modyfikatorach można znaleźć w Panel administracyjny w menu „Raporty” oraz w sekcji „Sprzedaż według modyfikatora”.

sekcia „Sprzedaż według modyfikatora” w menu „Raporty”

 

Możesz zmienić kolejność modyfikatorów na ekranie sprzedaży (tylko dla systemu iOS), klikając i przeciągając piktogram z czterema liniami w Panel Administracyjny.

zmiena kolejnośći modyfikatorów

Uwaga: Możesz zmienić kolejność modyfikatorów tylko wtedy, gdy zaznaczono Wszystkie sklepy.

 

Zobacz też:

Jak dodawać artykuły w Panelu administracyjnym Loyverse