Jak skonfigurować skaner kodów kreskowych Motorola CS3070 (Bluetooth)

Naciśnij przycisk skanowania (+), aby uruchomić skaner.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (przycisk okrągły) przez pięć sekund. Skaner wyda sygnał dźwiękowy, a przycisk Bluetooth zacznie szybko migać, wskazując, że skaner jest wykrywalny przez hosta.

Na swoim urządzeniu włącz funkcję Bluetooth i pozwól mu wyszukiwać urządzenia. Zobaczysz swój skaner na liście.

skaner na liście

Wybierz CS3070 z listy wykrytych urządzeń. Aplikacja Bluetooth poprosi Cię o zeskanowanie wygenerowanego klucza dostępu.

klucz dostępu

Skanuj Numeryczne Kody kreskowe odpowiadające kluczowi dostępu, jeden po drugim, a następnie zeskanuj kod Enter.

Numeryczne Kody kreskowe

Przycisk Bluetooth miga powoli, wskazując, że skaner jest połączony z hostem.

skaner jest połączony z hostem

Teraz, w aplikacji Loyverse POS, przejdź do menu "Sprzedaż". Po zeskanowaniu artykułu za pomocą kodu kreskowego, zostanie on dodany do paragonu. 

 

Zobacz też:

Jak dodać Kody kreskowe do Artykułow

Jak sprzedawać artykuły używając Skanerów kodów kreskowych