Jak skonfigurować kilka stacji kuchennych do współkorzystania z jednej drukarki

Tematy

Przedtem: Opcja "Użyj drukarek kuchennych" powinna być aktywowana w twoim Panelu Administracyjnym (zobacz Używanie drukarek kuchennych w Loyverse POS), a drukarki powinny być skonfigurowane w aplikacji Loyverse POS (zobacz Jak skonfigurować drukarkę Star ethernet w Loyverse POS).

Jeśli chcesz drukować paragony z wielu stacji kuchennych za pomocą jednej drukarki, w Panelu Administracyjnym utwórz kilka grup drukarek i przypisz im kategorie.

printer group Pizza printer group Bar

W aplikacji Loyverse POS przypisz każdą drukarkę do obu grup drukarek.

W aplikacji Loyverse POS przypisz każdą drukarkę do obu grup drukarek.

Teraz, gdy klient złoży zamówienie, drukarka kuchenna stworzy dwa paragony dla każdej stacji kuchennej z własną listą artykułów.

gdy klient złoży zamówienie, drukarka kuchenna stworzy dwa paragony dla każdej stacji kuchennej z własną listą artykułów.

 

Zobacz też:

Używanie drukarek kuchennych w Loyverse POS