วิธีการลบบัญชีลอยเวิร์ส

หัวข้อ

เจ้าของบัญชีสามารถลบบัญชีลอยเวิร์สได้ที่ระบบหลังร้าน ในเมนูการตั้งค่าบัญชี

ในการเข้าถึงการตั้งค่าบัญชี ให้คลิกที่ปุ่ม 'บัญชี' ในเมนูหลักบนระบบหลังร้าน

ปุ่ม 'บัญชี' ในเมนูหลักของ Back Office

คลิกที่ปุ่ม 'ลบ' และเลือก 'ลบบัญชี'

ปุ่มลบ

ป้อนรหัสผ่านของเจ้าของบัญชี และคลิกที่ 'ดำเนินการต่อ'

แบบฟอร์มรหัสผ่านเจ้าของ

ระบบจะมีป๊อบอัพแบบสอบถาม ถึงสาเหตุของการลบบัญชี

แบบสอบถามการลบบัญชี

ยืนยันการลบโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกและคลิกที่ปุ่ม 'ลบบัญชี'

ปุ่ม 'ลบบัญชี'


หมายเหตุ: การลบบัญชีจะเป็นการลบข้อมูลทุกอย่างของคุณเป็นการถาวร ทั้งข้อมูลการขาย การตั้งค่าบัญชี และเอนทิตีทั้งหมด เช่น รายการสินค้า ส่วนลด ภาษี ลูกค้า เป็นต้น หากคุณต้องการเก็บข้อมูลนี้ ให้ทำการส่งออกข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบบัญชีของคุณ

การลบบัญชีจะเป็นการยกเลิกบริการแบบชำระเงินและจดหมายข่าวทางอีเมลทั้งหมดด้วย

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีจัดการการตั้งค่าบัญชีใน Back Office