วิธีการส่งออกข้อมูล

ข้อมูลจะถูกส่งออกในรูปแบบไฟล์ CSV โดยทำผ่านระบบหลังร้าน ข้อมูลที่สามารถส่งออกได้ ได้แก่ รายการสินค้า ลูกค้า ข้อมูลใบเสร็จ และรายงานการขาย หากคุณใช้งานฟังก์ชันสินค้าคงคลังขั้นสูงอยู่ จะสามารถดาวน์โหลดรายงานและเอกสารต่างๆ ให้เป็นไฟล์ PDF หรือ CSV  ได้ด้วย

การส่งออกรายการสินค้า

ไปที่ 'รายการสินค้า' ที่ระบบหลังร้าน

'รายการสินค้า' ที่ Back Office

คลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก'

ปุ่ม 'ส่งออก'

ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการสินค้าทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV ออกมาให้ลงในอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: รูปภาพสินค้าจะไม่สามารถส่งออกได้

การส่งออกรายชื่อลูกค้า

ไปที่เมนู 'ลูกค้า' ที่ระบบหลังร้าน

เมนู 'ลูกค้า' ที่ Back Office

คลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก'

ปุ่ม 'ส่งออก'

ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV ออกมาให้ลงในอุปกรณ์ของคุณ

การส่งออกรายการใบเสร็จรับเงิน

ไปที่เมนู 'รายงาน' เลือกเมนูย่อย 'ใบเสร็จรับเงิน' ที่ระบบหลังร้าน

เมนู 'รายงาน' ที่ Back Office

เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการส่งออกใบเสร็จ หากคุณต้องการส่งออกใบเสร็จทั้งหมดจากบัญชีของคุณ ให้เลือกช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการขาย และให้เลือก "ทั้งวัน" "ร้านค้าทั้งหมด" และ "พนักงานทั้งหมด" ในการตั้งค่าตัวกรองด้วย

ตัวกรองช่วงเวลา

คลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก'

ปุ่ม 'ส่งออก'

เลือกประเภทการส่งออก: 'ใบเสร็จรับเงิน' หรือ 'ใบเสร็จรับเงินตามรายการ' 'ใบเสร็จรับเงินแยกตามรายการ' โดยแต่ละแบบจะมีรายละเอียดของแต่ละรายการที่ใบเสร็จแตกต่างกัน เช่น ราคา ส่วนลด ภาษีที่ใช้กับรายการนั้น

ประเภทการส่งออก

ข้อมูลใบเสร็จจะถูกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

การส่งออกรายงาน

รายงานที่สามารถส่งออกข้อมูลได้ ได้แก่ : 'รายงานสรุปยอดขาย', 'รายงานยอดขายตามรายการสินค้า', 'รายงานยอดขายตามหมวดหมู่', 'รายงานยอดขายตามพนักงาน', 'รายงานยอดขายตามประเภทการชำระเงิน', 'รายงานยอดขายตามการตัวเลือกเพิ่มเติม', 'รายงานส่วนลด', 'รายงานภาษี' และ 'รายงานกะ'.

ที่ระบบหลังร้าน ไปที่เมนู 'รายงาน'

เมนู 'รายงาน' ที่ Back Office

เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการส่งออกรายงาน หากคุณต้องการส่งออกรายงานตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันจากบัญชีของคุณ ให้เลือกช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการขาย และให้เลือก "ทั้งวัน" "ร้านค้าทั้งหมด" และ "พนักงานทั้งหมด" ในการตั้งค่าตัวกรองด้วย

ตัวกรองและปุ่มส่งออก

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์รายงาน CSV ลงไปที่อุปกรณ์ของคุณ

การส่งออกรายงานและเอกสารสำหรับฟังชันสินค้าคงคลังขั้นสูง

หากคุณใช้ฟังก์ชันสินค้าคงคลังขั้นสูง ระบบจะมีการเก็บประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและรายงานการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังไว้ด้วย ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ได้โดยคลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก'

ปุ่ม 'ส่งออก' ในรายงานสินค้าคงคลังขั้นสูง

หากคุณใช้ฟังก์ชันสินค้าคงคลังขั้นสูง จะมีเอกสารต่างๆที่สามารถส่งออกได้ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบโอนสินค้า การปรับปรุงสต็อก การนับสินค้าคงคลัง การผลิต และคุณสามารถเลือกดาวน์โหลดทีละรายการเป็นไฟล์ PDF หรือ CSV ได้

ทำการเปิดเอกสารแต่ละฉบับที่ต้องการและคลิกที่เมนูดรอปดาวน์เลือก 'เพิ่มเติม'

เมนู 'เพิ่มเติม' ในเอกสารสินค้าคงคลังขั้นสูง

ในเมนู 'เพิ่มเติม': จะมีตัวเลือกให้ 'บันทึกเป็น PDF', 'บันทึกเป็น CSV'

เมนูแบบเลื่อนลง 'เพิ่มเติม'

หมายเหตุ: วิธีที่ดีที่สุดในการเปิดไฟล์ CSV คือการเปิดผ่าน กูเกิ้ลชีต แต่คุณยังสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น LibreOffice Calc หรือ OpenOffice Calc และ Excel ได้อีกด้วย

 

ดูเพิ่มเติม

การนำเข้าและส่งออกรายการ

นำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกค้า

ส่วนรายงาน ใบเสร็จรับเงิน ในระบบหลังร้าน

รายงานสรุปการขายในระบบหลังร้าน