Τρόπος εξαγωγής δεδομένων από Λογαριασμό Loyverse

Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα σε μορφή CSV από τον λογαριασμό Loyverse στο Back office. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα για εξαγωγή: αντικείμενα, πελάτες, αποδείξεις, αναφορές. Εάν χρησιμοποιείτε το Advance Inventory, υπάρχουν επίσης αναφορές για λήψη ως CSV και διάφορα έγγραφα που μπορείτε να κατεβάσετε ένα προς ένα ως αρχεία PDF ή CSV.

Εξαγωγή Λίστα προϊόντων

Μεταβείτε στη «Λίστα προϊόντων» στο Back Office.

Λίστα προϊόντων

Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή».

κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή»

Το σύστημα θα κατεβάσει το αρχείο CSV με όλα τα στοιχεία στη συσκευή σας.
Σημείωση: Δεν υπάρχουν εικόνες στο εξαγόμενο αρχείο και καμία δυνατότητα εξαγωγής τους.

Εξαγωγή λίστας πελατών

Μεταβείτε στο μενού «Πελάτες» στο Back Office.

Εξαγωγή λίστας πελατών

Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή».

κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή»

Το σύστημα θα κατεβάσει το αρχείο CSV με όλους τους πελάτες στη συσκευή σας.

Εξαγωγή λίστας αποδείξεων

Μεταβείτε στην ενότητα «Αποδείξεις» στο μενού «Αναφορές» στο Back Office.

Εξαγωγή λίστας αποδείξεων

Επιλέξτε την περίοδο για την οποία θέλετε να εξαγάγετε αποδείξεις.  Εάν θέλετε να εξάγετε όλες τις αποδείξεις από τον λογαριασμό σας, επιλέξτε την περίοδο από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της δραστηριότητάς σας, καθώς και «Όλη την ημέρα», «Όλα τα καταστήματα» και «Όλοι οι υπάλληλοι» στις ρυθμίσεις φίλτρου.

Επιλέξτε την περίοδο

Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή».

κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή»

Επιλέξτε τον τύπο εξαγωγής: «Αποδείξεις» ή «Αποδείξεις ανά προϊόν».  Οι «Αποδείξεις ανά είδος» δίνουν μια λεπτομερή εικόνα κάθε προϊόντος στην απόδειξη, όπως τιμή, εκπτώσεις, φόρους που εφαρμόζονται σε αυτό.

Επιλέξτε τον τύπο εξαγωγής

Το αρχείο CSV με αποδείξεις θα ληφθεί στη συσκευή σας.

Εξαγωγή αναφορών

Κάθε αναφορά στο Back Office  της Loyverse διαθέτει λειτουργίες εξαγωγής.  Μπορείτε να εξαγάγετε αναφορές: "Σύνοψη πωλήσεων", "Πωλήσεις ανά προϊόν", "Πωλήσεις ανά κατηγορία", "Πωλήσεις ανά εργαζόμενο", "Πωλήσεις ανά τρόπο πληρωμής", "Αποδείξεις", "Πωλήσεις ανά τροποποιητή", "Εκπτώσεις" και "Φόροι".

Μεταβείτε στην ενότητα που απαιτείται στο μενού "Αναφορές" στο Back Office.

Εξαγωγή αναφορών

Επιλέξτε την περίοδο για την οποία θέλετε να εξαγάγετε την αναφορά.  Εάν θέλετε να εξαγάγετε την αναφορά για ολόκληρη την περίοδο, επιλέξτε την περίοδο από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της δραστηριότητάς σας στο Loyverse, καθώς και «Όλη την ημέρα», «Όλα τα καταστήματα» και «Ολοι οι υπάλληλοι» στις ρυθμίσεις φίλτρου.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή».

Επιλέξτε την περίοδο

Το σύστημα θα κατεβάσει το αρχείο CSV με την αναφορά στη συσκευή σας.

Εξαγωγή αναφορών και εγγράφων του Προηγμένου αποθέματος

Εάν χρησιμοποιείτε το Προηγμένο απόθεμα, υπάρχουν επίσης αναφορές Iστορικού Απογραφή και Αποτίμηση Αποθέματων που μπορείτε να κατεβάσετε ως αρχεία CSV κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή».

Προηγμένου αποθέματος

Εάν χρησιμοποιείτε το Προηγμένο απόθεμα, υπάρχουν διάφορα έγγραφα, όπως παραγγελίες αγοράς, παραγγελίες μεταφοράς, προσαρμογές αποθεμάτων, μετρήσεις αποθέματος, παραγωγές που μπορείτε να κατεβάσετε μία προς μία ως αρχεία PDF ή αρχεία CSV.

Πρέπει να ανοίξετε κάθε έγγραφο και να κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Περισσότερα".

μενού 'Περισσότερα'

Υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργίες με το έγγραφο στο μενού "Περισσότερα": "Αποθήκευση ως PDF", "Αποθήκευση ως CSV".

Υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργίες

Σημείωση: Ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξετε το αρχείο CSV είναι στην Google, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλα εργαλεία, όπως το LibreOffice Calc ή το OpenOffice Calc και το Excel.

 

Δείτε επίσης:

Εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων

Εξαγωγή και εισαγωγή πελατών

Τμήμα αποδείξεων στις Αναφορές στο Back Office

Συνοπτική αναφορά πωλήσεων στο Back Office