มาเริ่มต้นกัน

1 ดาวน์โหลด และติดตั้ง Loyverse POS จาก App Store (Apple) หรือ ​Play Market (Android) การใช้ Loyverse POS คุณจะต้องมีอย่างน้อย Android 4.2 + หรือ iOS 9.0 +

2 เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ และสร้างบัญชีของคุณ ตามที่แสดงบนหน้าจอนี้:

และสร้างบัญชีของคุณ

3 ไปที่กล่องอีเมล์ของคุณ - คุณควรจะได้รับจดหมายจาก Loyverse กรุณาเปิด และยืนยันอีเมล์โดยการเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในจดหมาย

4 กระบวนการเข้าสู่ระบบ:

  • ป้อนอยู่อีเมลที่คุณป้อนระหว่างการลงทะเบียน
  • ป้อนรหัสผ่าน
  • กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' นอกจากนี้คุณสำเร็จได้ป้อน Loyverse POS

 

ต่อการเรียนรู้: