Bắt đầu sử dụng Loyverse POS như thế nào

Chủ đề

Tải về và cài đặt Loyverse POS từ Play Market hoặc App Store. Để sử dụng Loyverse POS, bạn sẽ cần phải có tối thiểu Android 5.0+ hoặc iOS 12.0+.

Khi bạn chạy ứng dụng, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng. Nếu bạn chưa đăng ký trên trang mạng, bạn có thể đăng ký ngay bây giờ bằng cách nhấn vào nút "Đăng ký".

'Đăng ký'

Tạo tài khoản của bạn bằng cách điền vào đơn đăng ký đơn giản.

đơn đăng ký đơn giản

Vào hộp thư đến trong e-mail của bạn - bạn đã phải nhận được thư từ Loyverse. Vui lòng mở nó và xác nhận địa chỉ e-mail của bạn bằng cách nhấp vào liên kết có trong thư.

Nhấn vào nút 'Đăng nhập' để vào ứng dụng.

Đăng nhập

Đăng trong thủ tục:

  • Nhập địa chỉ e-mail bạn đã nhập trong quá trình đăng ký
  • Nhập mật khẩu
  • Nhấn nút 'Nhập'. Bạn đã thành công nhập Loyverse POS

 

email và mật khẩu

 

Tiếp tục học tập:

Thiết lập cửa hàng của bạn trong Loyverse Back Office 

Làm thế nào để thêm các mục và thư mục trong Loyverse POS

Làm thế nào để thực hiện bán hàng