วิธียกเลิกบิลที่ขายไปแล้วใน Back office ของ Loyverse

การยกเลิกใบเสร็จรับเงินเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีการขาย / การคืนเงิน
สำหรับการทดสอบหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคุณยกเลิกใบเสร็จรับเงินมันจะไม่ถูกนำมาใช้ในการรายงานและรายการทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังสต็อก

ใน Back Office ระบบหลังร้าน ให้ไปที่ส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน' ในเมนู ‘รายงาน’

ส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน'

คลิกที่ใบเสร็จที่คุณต้องการยกเลิก เพื่อดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน คลิกที่เมนูสามจุดที่มุมขวาบน

เมนูสามจุด

คลิกที่ปุ่ม 'ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน'

ปุ่ม 'ยกเลิกใบเสร็จ'

ยืนยันการยกเลิกบนหน้าจอ

ยืนยันการยกเลิก

ตอนนี้ใบเสร็จรับเงินนี้ ถูกทำเครื่องหมายว่ายกเลิก ในรายการใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จถูกทำเครื่องหมายว่ายกเลิก

และในรายละเอียดใบเสร็จรับเงินคุณสามารถดูได้ว่าใครยกเลิกและเมื่อมีการยกเลิก

รายละเอียดใบเสร็จ

การยกเลิกบิล สามารถทำได้โดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สิทธิ์นี้ถูกตั้งไว้สำหรับเจ้าของและกลุ่มผู้ดูแลระบบ

สิทธิ์ 'ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน'

 

หลังจากการยกเลิกใบเสร็จ :

  • จำนวนเงินจากใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิก จะไม่นำมารวม เมื่อคำนวณข้อมูลในรายงานใน Back Office
  • จำนวนเงินจากใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก จะไม่นำมารวมทั้งในเวลาปัจจุบันและตอนปิดกะ
  • ปริมาณของสินค้าที่ขายจะกลับคืนไปยังสต็อค ถ้าทำการยกเลิก จำนวนสินค้าจะถูกหักออกจากสต็อค


หมายเหตุ: 
การยกเลิกใบเสร็จนั้นไม่สามารถแก้ไขหรือย้อนกลับได้
คุณไม่สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินแบบคืนทั้งหมดหรือคืนบางส่วน โดยไม่ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินก่อน
ในกรณีที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยการชำระเงินด้วยบัตร มูลค่าเงินจะไม่ถูกส่งคืนไปยังบัตรของลูกค้า

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการคืนเงินใน Loyverse POS