Jak anulować paragony

Anulowanie paragonów jest konieczne, gdy sprzedaż/zwrot powstał dla testu lub przez pomyłkę. Gdy anulujesz paragon, nie zostanie on uwzględniony w raportach, a wszystkie artykuły zostaną zwrócone do magazynu.

W Panelu Administracyjnym przejdź do sekcji „Paragony” w menu „Raporty”.

 sekcia „Paragony” w menu „Raporty”
 

Kliknij paragon, który chcesz anulować, aby wyświetlić szczegóły paragonu. Kliknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu.

 

Kliknij przycisk „Anuluj paragon”.

Potwierdź anulowanie na ekranie dialogowym.


Teraz ten paragon jest oznaczony jako anulowany na liście paragonów.

 

A w szczegółach paragonu możesz zobaczyć, kto go anulował i kiedy został anulowany.


Anulowanie paragonów może być wykonywane przez użytkowników z uprawnieniami „Anulowanie paragonów”. Domyślnie to prawo jest ustawione dla grup Właściciela i Administratora.

 

Po anulowaniu paragonu:

  • Kwoty z anulowanych paragonów nie są uwzględniane przy obliczaniu danych w raportach w Panelu administracyjnym.
  • Kwoty z anulowanych paragonów nie są uwzględniane zarówno na bieżącej, jak i zamkniętej zmianie.
  • Ilość sprzedanych artykułów jest zwracana do magazynu, ale przy anulowaniu potwierdzenia zwrotu ilość towarów jest odejmowana od zapasów.


Uwaga:
Anulowania paragonu nie można cofnąć.
Nie można anulować paragonu, który został całkowicie lub częściowo zwrócony bez uprzedniego anulowania potwierdzenia zwrotu.
W przypadku anulowania paragonów ze zintegrowanymi płatnościami kartą środki nie zostaną zwrócone na kartę klienta.