Jak dokonać Zwrot w Loyverse POS

Aby dokonać zwrotu w aplikacji Loyverse POS, przejdź do listy paragonów, naciskając przycisk „Paragony” w menu POS.

menu POS

przycisk „Paragony”

 

Z listy paragonów wybierz ten, który ma zostać zwrócony.
Następnie wybierz „Zwrot”.

lista paragonow


Wybierz artykuł, który ma zostać zwrócony, na paragonie po lewej stronie, a pojawi się on w „Pokwitowaniu zwrotu” po prawej stronie.

artykuł, który ma zostać zwrócony

 

Następnie kliknij przycisk „Zwrot” na dole.

przycisk „Zwrot”

 

Na liście paragonów, zwrócone paragony będą oznaczone czerwonym tekstem.

zwrócone paragony

 

Uwaga:
Możesz wydać zwrot tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu.
Zapasy zwracanych artykułów zostaną powiększone o ilość, która została zwrócona.
Możesz przetworzyć zwrot paragonów wystawionych w innym POS z tego samego sklepu.

 

Zobacz też:

Lista paragonów w POS