วิธีการคืนเงินใน Loyverse POS

หากต้องการคืนเงิน ให้เข้าไปที่เมนูใบเสร็จรับเงินตรงเมนูหลัก

สำหรับการคืนเงินในแอ๊ป

 

ไป 'รับ' เมนู

จะพบรายการใบเสร็จให้ผู้ใช้เลือกใบเสร็จที่ต้องการคืนเงิน

จากนั้นแตะปุ่ม "คืนเงิน"

ในรายการของใบรับสินค้า

คุณสามารถเลือกรายการสินค้าที่จะขอคืนจากใบเสร็จทางด้านซ้าย และรายการสินค้านั้นจะไปปรากฏใน "ใบเสร็จรับเงินคืน" ทางด้านขวา

จากคอลัมน์ด้านซ้ายด้านขวา

จากนั้น แตะปุ่ม 'คืน' ที่ด้านล่าง

แตะปุ่ม 'คืน'

ใบเสร็จที่คืนเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวอักษรสีแดงตรงรายการใบเสร็จรับเงิน

ทำเครื่องหมายในใบเสร็จรับเงินคืน

หมายเหตุ

คุณสามารถคืนเงินได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
สต็อกของสินค้าที่ขอคืนจะเพิ่มกลับเข้าสต๊อก จำนวนจะขึ้นตามจำนวนที่ได้รับคืน
คุณสามารถคืนเงินจากใบเสร็จรับเงินที่ถูกขายจาก POS เครื่องอื่น ๆ จากร้านค้าเดียวกัน

 

ดูเพิ่มเติม

วิธียกเลิกบิลที่ขายไปแล้วใน Back office ของ Loyverse