วิธีการคืนเงินใน Loyverse POS

หัวข้อ

สำหรับการคืนเงินในแอ๊ป Loyverse POS (Android หรือ iOS) ไป 'รับ' เมนู ที่บันทึกรับสินค้าทั้งหมด

สำหรับการคืนเงินในแอ๊ป

ไป 'รับ' เมนู

 

ในรายการของใบรับสินค้า ค้นหาที่ต้องการจะส่งคืน กดบนรายการ

ในรายการของใบรับสินค้า

ในหน้าต่างการแก้ไข แตะปุ่ม 'คืน'

แตะปุ่ม 'คืน'

 

เลื่อนบรรทัดของจะส่งคืนสินค้า จากคอลัมน์ด้านซ้ายด้านขวา

จากคอลัมน์ด้านซ้ายด้านขวา

จากนั้น แตะปุ่ม 'คืน' ที่ด้านล่าง

แตะปุ่ม 'คืน'

 

ในรายการรับ reciept คืนเงินจะทำเครื่องหมาย โดย pictogramm พิเศษที่มีลูกศรสีแดง

pictogramm พิเศษที่มีลูกศรสีแดง