การใช้ภาษีโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกทางเลือกสั่งออเดอร์

หัวข้อ

ในบางประเทศ ภาษีจะถูกใช้โดยขึ้นอยู่กับทางเลือกในทางเลือกสั่งออเดอร์ด้วย ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสั่งอาหารสำหรับซื้อกลับบ้านจะไม่ต้องเสียภาษี แต่ในกรณีที่ทานอาหารชนิดเดียวกันภายในร้านจะถูกเก็บภาษี

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานทางเลือกสั่งออเดอร์ในระบบหลังร้านแล้ว

ไปที่เมนู "ภาษี" ใน "เมนูหลักการตั้งค่า" ในระบบหลังร้าน เปิดภาษีที่มีอยู่เพื่อแก้ไขหรือสร้างใหม่

ไปที่เมนู 'ภาษี'

เปิด 'ใช้ภาษีโดนขึ้นอยู่กับทางเลือกสั่งออเดอร์'

ใช้ภาษีโดนขึ้นอยู่กับทางเลือกสั่งออเดอร์

คลิกที่ปุ่ม 'เลือก' เพื่อเลือกทางเลือกสั่งออเดอร์ที่ไม่ต้องใช้ภาษี

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ใช้ภาษีกับตัวเลือก "รับประทานอาหารในร้านเท่านั้น" ก็ให้ทำการเลือกตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด: "สั่งกลับบ้าน" และ "จัดส่ง"

เลือกตัวเลือกการรับประทานอาหาร

อย่าลืมบันทึกการตั้งค่าของคุณโดยคลิก 'เสร็จสิ้น'

คลิกที่ปุ่ม 'เลือก' เพื่อเลือกรายการสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี

เลือกรายการ

คุณสามารถเลือกทั้งหมวดหมู่หรือบางรายการสินค้าก็ได้สำหรับการไม่ต้องเสียภาษี

อย่าลืมบันทึกการตั้งค่าของคุณโดยคลิก 'เสร็จสิ้น'

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่า เพื่อกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการใช้ภาษีของคุณแล้ว คุณจะเห็นคำอธิบายสั้นๆ คุณสามารถแก้ไขหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้

คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับภาษี

หากคุณมีร้านค้าหลายร้าน คุณสามารถเลือกตั้งค่าภาษีสำหรับแต่ละร้านค้าได้

ความพร้อมของภาษีสำหรับแต่ละร้านค้า

นอกจากนี้ คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกสั่งออเดอร์ที่นำไปใช้ในการแก้ไขรายการสินค้าด้วย

ซึ่งในระหว่างการขาย ระบบจะนำภาษีออกจากรายการในบิลที่ไม่ต้องเสียภาษีตามการตั้งค่าและข้อยกเว้นสำหรับทางเลือกสั่งออเดอร์ให้เอง โดยที่แคชเชียร์ไม่ต้องนำออกด้วยตนเอง

หมายเหตุ: แคชเชียร์สามารถเปลี่ยนการใช้ภาษีกับรายการสินค้าด้วยตนเองได้ในระหว่างการขายได้ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเฉพาะกับสินค้าในบิลปัจจุบันเท่านั้น

 

ดูเพิ่มเติม

ทางเลือกสั่งออเดอร์

วิธีการกำหนดค่าภาษี