วิธีทำงานกับฐานลูกค้าในระบบหลังร้าน

หัวข้อ

เข้าหลังบ้าน และเปิด 'ฐานลูกค้า'

ฐานลูกค้า

หากต้องการสร้างลูกค้าใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม '+ เพิ่มลูกค้า'

'+ เพิ่มลูกค้า'

แบบฟอร์ม 'สร้างลูกค้า' จะเปิดขึ้นมาให้แก้ไข

แบบฟอร์ม 'สร้างลูกค้า'

คุณไม่สามารถสร้างลูกค้าโดยไม่กรอกข้อมูลในฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งต่อไปนี้คือ : ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

คุณสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าลงในช่องหมายเหตุได้อีกด้วย และหลังจากที่คลิกปุ่ม 'บันทึก' โปรไฟล์ลูกค้าจะถูกสร้างขึ้น

โปรไฟล์ลูกค้า

เมื่อคลิกที่ "แก้ไขโปรไฟล์" คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเหตุได้

สำหรับการ 'แก้ไขคะแนนสะสม' และ 'ลบลูกค้า' จะอยู่ในเมนู 'เพิ่มเติม'

ตัวเลือกเมนู 'เพิ่มเติม'

คุณสามารถแก้ไขคะแนนสะสมของลูกค้าได้ใหม่ จากเมนู "แก้ไขคะแนนสะสม" แล้วคลิก "บันทึก"

แบบฟอร์ม 'ปรับคะแนน'

คุณยังสามารถเปิดดูรายละเอียดของลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลูกค้าที่ต้องการจากฐานลูกค้า

ฐานลูกค้าทั้งหมด

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการลบลูกค้าจากฐานข้อมูล

นำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกค้า

วิธีการลงทะเบียนลูกค้า