Jak pracować z Bazą klientów w Panelu Administracyjnym

Tematy

Wejdź do Panelu Administracyjnego i otwórz swoją „Klienci”.

swoją „Klienci”


Aby utworzyć nowego klienta, kliknij przycisk „+ Dodaj klienta”.

przycisk „+ Dodaj klienta”


Formularz „Dodaj klienta” zostanie otwarty do edycji.

Formularz „Dodaj klienta”


Nie można dodać klienta bez wypełnienia jednego z następujących pól: Imię, Numer lub Adres e-mail. Możesz także zrobić uwagi o kliencie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie utworzony profil klienta.

Imię, Numer, Adres e-mail.

Klikając „Edytuj profil”, możesz zmienić Imię, Numer i / lub Uwagę.

W menu „Więcej” znajdują się opcję „Skoryguj punkty” i „Usuń klienta”.

W menu „Więcej” znajdują się opcję „Skoryguj punkty” i „Usuń klienta”


Możesz wprowadzić nowe saldo punktów w wyskakującym formularzu „Skoryguj punkty” i kliknąć „Skoryguj”.

formularzu „Skoryguj punkty”
 

Możesz również otworzyć istniejący Profil klienta, wybierając potrzebnego klienta z bazy klientów.

Baza klientów