Jak pracować z Bazą klientów w Panelu Administracyjnym

Tematy

Wejdź do Panelu Administracyjnego i otwórz swoją „Klienci”.

swoją 'Klienci'

Aby utworzyć nowego klienta, kliknij przycisk „+ Dodaj klienta”.

przycisk „+ Dodaj klienta”

Formularz „Dodaj klienta” zostanie otwarty do edycji.

Formularz 'Dodaj klienta'

Nie można dodać klienta bez wypełnienia jednego z następujących pól: Imię, Telefon lub Adres e-mail. Możesz także zrobić uwagi o kliencie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie utworzony profil klienta.

Profil klienta

Klikając „Edytuj profil”, możesz zmienić Imię, Telefon, Adres, Kod klienta i / lub Uwagę.

W menu „Więcej” znajdują się opcję „Edytuj saldo punktow” i „Usuń klienta”.

menu 'Więcej'


Możesz wprowadzić nowe saldo punktów w wyskakującym formularzu „Edytuj saldo punktow” i kliknąć „Zapisz”.

formularzu „Skoryguj punkty”
 

Możesz również otworzyć istniejący Profil klienta, wybierając potrzebnego klienta z bazy klientów.

klient z bazy klientów

 

Zobacz też:

Jak usunąć klientów z bazy

Eksportowanie i importowanie Klientów

Jak zarejestrować klienta