วิธีสร้างโทเค็นสำหรับ API

หัวข้อ

เข้าถึง API ได้ผ่านคำขอผ่าน https ซึ่งแต่ละคำขอควรมีคีย์การเข้าถึงบัญชี Loyverse (โทเค็น) ด้วย

เข้าสู่ Back Office และเปิดส่วน 'Access Tokens'

ส่วน 'Access Tokens'

หากต้องการสร้างโทเค็นใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม "+ เพิ่ม Access token"

'+ เพิ่ม Access token'

แบบฟอร์ม "สร้าง Access tokens" จะเปิดขึ้นเพื่อแก้ไข กรอกข้อมูลในช่อง "ชื่อ" และกำหนดวันหมดอายุของโทเค็นหากจำเป็น หลังจากคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" Access tokens จะถูกสร้างขึ้น

แบบฟอร์ม 'สร้าง Access tokens'

คุณสามารถแก้ไขหรือลบโทเค็นและคัดลอกโทเค็นเพื่อใช้งานต่อไปได้ แต่หากคุณลบโทเคนไปแล้ว ข้อมูล Access tokens นี้จะถูกระงับ เมื่อคลิกที่ "Access tokens" คุณจะกลับไปที่รายการโทเค็น

เข้าถึงรายละเอียดโทเค็น

คุณสามารถดูโทเค็นที่สร้างและสร้างใหม่ได้

เข้าถึงรายการโทเค็น

หมายเหตุ: โทเค็นให้การเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่ Loyverse API มีให้อย่างไม่จำกัด คุณสามารถสร้างโทเค็นได้สูงสุด 20 โทเค็นสำหรับหนึ่งบัญชี

 

เอกสารประกอบ API

 

To get more information about LoyversenAPI, join the club of API beta testers.