Jak tworzyć tokeny dla API

Dostęp do API jest możliwy poprzez żądania https. Każde żądanie powinno zawierać klucz dostępu do konta Loyverse (token).

Wejdź do Panelu Administracyjnego i otwórz sekcję „Tokeny dostępu”.

sekcję 'Tokeny dostępu'

Aby utworzyć nowy token, kliknij przycisk „+ Dodaj token dostępu”.

Przycisk „+ Dodaj token dostępu”

Formularz „Utwórz tokeny dostępu” zostanie otwarty do edycji. Wypełnij pole „Nazwa” i w razie potrzeby ustaw datę ważności tokena. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie utworzony token dostępu.

Formularz „Utwórz tokeny dostępu”

Tutaj możesz edytować lub usunąć token, a także skopiować token do dalszego wykorzystania. Jeśli usuniesz token, dostęp do danych przez ten token zostanie zawieszony. Klikając na przycisk "Tokeny dostępu" - wrócisz do listy tokenów.

Dostęp do szczegółów tokena

Możesz zobaczyć utworzone tokeny i tworzyć nowe.

Utworzone tokeny

Uwaga: Token zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów udostępnianych przez Loyverse API. Dla jednego konta można utworzyć do 20 tokenów.

 

Dokumentacja API

 

To get more information about Loyverse API, join the club of API beta testers.