ลิ้นชักเงินสดที่ได้รับการสนับสนุน

Loyverse POS สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ที่มีที่ต่อสายกับลิ้นชักเก็บเงิน ซึ่งหมายความว่า ลิ้นชักที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ได้จะใช้ได้กับแอ๊ปของเรา ดังนั้น คุณสามารถใช้ใด ๆ ลิ้นชักเงินสดที่สามารถขับเคลื่อน ได้ด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กรุณาศึกษาคู่มือผู้ผลิต เว็บไซต์ หรือ สอบถามร้านขายเพื่อดูว่าลิ้นชักที่จะซื้อเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จลิ้นชักเก็บเงินของคุณหรือไม่

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและลิ้นชักเก็บเงินควรมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน คือ 12V หรือ 24V หากแรงดันไฟฟ้าต่างกันจะใช้งานร่วมกันไม่ได้

 

ดูเพิ่มเติม:

วิธีการเชื่อมต่อลิ้นชักเงินสด