วิธีการเชื่อมต่อลิ้นชักเงินสด

ลิ้นชักเงินสดที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของคุณ และจะถูกทริกเกอร์เมื่อต้องการเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเสร็จสิ้นการขาย

ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมีเงินสดพิเศษลิ้นชักขั้วต่อ ประเภท RJ11 มักจะ อ้างอิง คู่มือการใช้งาน
ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและเงินสดลิ้นชักของคุณให้แน่ใจว่า สามารถเข้ากัน ตราบใดที่พวกเขา และได้รับใบเสร็จ เครื่องพิมพ์รองรับ Loyverse POS ลิ้นชักเก็บเงินดังกล่าวสามารถใช้ได้กับ Loyverse POS เช่นกัน

ก่อนเชื่อมต่อลิ้นชักเงินสด เครื่องพิมพ์ของคุณควรจับคู่กับ Loyverse POS โดยใช้ตัวเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและค่าในการตั้งค่า app

หาลิ้นชักเก็บเงินสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของคุณ

หาลิ้นชักเก็บเงินสำหรั

 

เสียบสายลิ้นชักเงินสดลงในซ็อกเก็ต

เสียบสายลิ้นชักเ

 

เปิดเครื่องพิมพ์ และค่าขายเงินสดที่ใช้แอ Loyverse POS (Android หรือ iOS) ลิ้นชักเงินสดจะเปิดเมื่อการขายเสร็จ

ลิ้นชักเงินสดจะเปิดเมื่อการขายเสร็จ

 

ลิ้นชักเงินสดยังเปิดขึ้นเมื่อ:

  • พิมพ์ใบรับเงินคืนสำหรับเงินสดคืนเท่านั้น
  • เปิดกะสำหรับพนักงานต้องป้อนยอดเงินสดเริ่มต้น (เริ่มรอบ)
  • เปิดกะสำหรับพนักงาน เพื่อที่จะคำณวนเงินที่ควรมีในเก๊ะเมื่อปิดกะ
  • การกระทำที่ดำเนินการนำเงินเข้า หรือใช้จากลิ้นชักเงินสด 'รับเข้า' และ 'จ่ายออก'
  • ใช้ตัวเลือก 'พิมพ์ทดสอบ' เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ด้วยแอ๊ป Loyverse POS

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีเทอร์เน็ตใน Loyverse POS