Làm thế nào để in nhãn mã vạch cho hàng hóa

Chủ đề

In nhãn là một phần của tính năng quản lý hàng tồn kho cao cấp và chỉ có sẵn cho những người sử dụng đã đăng ký với chức năng này.

Nhãn hàng được dán lên hàng hóa trong cửa hàng, chứa thông tin Tên hàng, SKU, mã vạch, giá bán. Mã vạch được đọc để tính tiền khi thanh toán.

Đi đến trình đơn 'Mục danh sách hàng' trong 'Phần Quản trị'.

'Mục danh sách hàng' trong 'Phần Quản trị'

Nhấp vào các 'In nhãn'.

Nút 'In nhãn'

Màn hình 'Tạo nhãn' sẽ mở ra để chỉnh sửa.

Biểu mẫu 'Tạo nhãn'

Chọn một 'Loại nhãn' trong danh sách thả xuống được xác định trước các mẫu in ấn.

Chọn 'Loại nhãn'

Chọn một 'Trường nguồn mã vạch' từ danh sách thả xuống của các trườngc: SKU, mã vạch, hoặc không có. Trong trường hợp việc lựa chọn 'Không', các nhãn sẽ không có mã vạch.

Chọn 'Trường nguồn mã vạch'

Lựa chọn các cửa hàng từ danh sách thả xuống của các cửa hàng của bạn, mà bạn sẽ in nhãn. Chọn hộp thoại 'In giá' và 'In tên' nếu bạn muốn họ được in trên nhãn của bạn. Nhãn sẽ chứa giá các mặt hàng từ các cửa hàng đã chọn.

chi tiết nhãn

Hệ thống sẽ nhớ lựa chọn của bạn và đề nghị các thông số mặc định trong thời gian tới.

Trong phần 'Mục', tạo ra một danh sách các mục mà bạn sẽ in nhãn. Bạn có thể thêm các mục vào danh sách một trong trường 'Tìm mục', hoặc bạn có thể thêm một thể loại toàn bộ bằng cách nhấp vào nút 'Add theo thể loại', cũng như thêm vào tất cả các mục được gán cho một nhà cung cấp nhất định bằng cách nhấp vào nút 'Thêm bởi nhà cung cấp'.
Điền vào các cột 'Số lượng' với số lượng các nhãn bạn muốn in. Sau đó nhấp vào 'Tạo nhãn'.

các mặt hàng cho nhãn in

Trang HTML được tạo ra với nhãn sẽ mở trong một tab trình duyệt mới. Bạn có thể in các nhãn trên máy in của bạn bằng cách nhấp vào nút 'In'.

Trang HTML có nhãn

Trong cùng một cách, bạn có thể in nhãn từ Đơn mua hàng, chuyển Kho, hoặc điều chỉnh tồn kho.
Mở tài liệu của bạn và nhấp vào 'In nhãn' trong trình đơn 'Khác'.

in nhãn từ Đơn đặt hàng

'Tạo nhãn' cửa sổ sẽ mở ra với các mục từ các tài liệu.
Hệ thống sẽ tự động điền vào số lượng các nhãn dựa trên số lượng các mục trong tài liệu của bạn. Nhưng bạn có thể chính xác số lượng các nhãn cho mỗi mục hoặc xoá các mục mà không cần nhãn.


Lưu ý:
Chiều dài tối đa của một mã vạch là 80 ký tự, nhưng để hình dung tốt hơn trên nhãn nhỏ, có số ký tự, tối ưu là không quá 18 ký tự.

Định dạng mã vạch trên nhãn được tạo ra là mã-128, hỗ trợ các chữ số 0-9 và chữ cái Latin A-Z và a-z.

 

Xem thêm:

Tổng quan về quản lý hàng tồn kho nâng cao

Cách sử dụng đơn đặt hàng và nhà cung cấp

Làm việc với tính năng Chuyển kho

Làm việc với tính năng điều chỉnh tồn kho

Làm việc với tính năng kiểm kê

Làm thế nào để làm việc với các chi phí bổ sung ở đơn đặt mua hàng