Πώς να χρησιμοποιήσετε τις πληρωμένες υπηρεσίες του Loyverse Pos

1. Δοκιμαστική περίοδος    
2. Εγγραφείτε στη διαχείριση προσωπικού    
3. Εγγραφή στο Προηγμένο Απόθεμα    
4. Συνδρομή για Ενσωματώσεις    
5. Προσθήκη μεθόδου πληρωμής    
6. Πληρωμές για συνδρομές    
7. Κατάργηση εγγραφής

 

Οι πληρωμένες υπηρεσίες του Loyverse POS περιλαμβάνουν συνδρομές στη Διαχείριση υπαλλήλων, Προηγμένο Απόθεμα και Ενσωματώσεις.

1. Δοκιμαστική περίοδος

Όλες οι πληρωμένες υπηρεσίες έχουν δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών. Η έναρξη μιας δοκιμαστικής περιόδου δεν απαιτεί κάρτα.

Για να ξεκινήσετε μια δοκιμαστική περίοδο, συνδεθείτε στο Back Office, κάντε κλικ στο κουμπί "Χρέωση και συνδρομές" από το μενού "Ρυθμίσεις".

Κάντε κλικ στο κουμπί "Δοκιμάστε δωρεάν" για να ξεκινήσετε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών για τη Διαχείριση υπαλλήλων, Προηγμένο Απόθεμα ή Ενσωματώσεις.

Δοκιμάστε δωρεάν

Για τη δοκιμή Διαχείρισης των εργαζομένων, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε εργαζόμενους στη λίστα "Υπάλληλοι". Όταν προσθέτετε έναν υπάλληλο, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με όρους και προϋποθέσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη δωρεάν δοκιμής".

δοκιμή Διαχείρισης των εργαζομένων

 

Θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης της δοκιμής. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ενεργοποιήστε τη συνδρομή κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ". Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τη δοκιμή με το κουμπί "ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ".

'Ενεργοποίηση' καί 'Διαγραφή'.

Ομοίως, για τη δοκιμή Προηγμένων αποθεμάτων, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με όρους και προϋποθέσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη δωρεάν δοκιμής".

δοκιμή Προηγμένων αποθεμάτων

Θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης της δοκιμής. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ενεργοποιήστε τη συνδρομή κάνοντας κλικ στο κουμπί 'ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ'. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τη δοκιμή με το κουμπί "ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ".

πληροφορίες σχετικά με τη δίκη

Ομοίως, για τη δοκιμή Ενοποίησης, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με όρους και προϋποθέσεις στην οθόνη σας. Διαβάστε τους Όρους Ενσωμάτωσης τνίτων και συμφωνήστε επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη δωρεάν δοκιμής".

δοκιμή Ενοποίησης

Θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής περιόδου. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ενεργοποιήστε τη συνδρομή κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ". Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ακυρώσετε τη δοκιμή με το κουμπί "ΑΚΎΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ".

κουμπί 'ΑΚΎΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ'

2. Εγγραφείτε στη Διαχείριση προσωπικού

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ" στην ενότητα "Χρέωση και συνδρομές", θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ενημερώσει για τις συνθήκες συνδρομής. Επιλέξτε το σχέδιο τιμολόγησης και κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να ξεκινήσετε τη συνδρομή σας.

Εγγραφή στη διαχείριση υπαλλήλων

Εάν δεν έχετε προσθέσει ακόμη έναν τρόπο πληρωμής, θα μεταφερθείτε στη φόρμα "Προσθήκη μεθόδου πληρωμής".

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο πλαίσιο "Συνδρομές", μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργή συνδρομή σας για τη διαχείριση των εργαζομένων.

πληροφορίες σχετικά με την ενεργή συνδρομή

3. Εγγραφή στο Προηγμένο Απόθεμα

Κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ" για "Προηγμένο Απόθεμα" στην ενότητα "Χρεώσεις και συνδρομές" για να ξεκινήσετε μια συνδρομή.

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το επιθυμητό σχέδιο τιμολόγησης και κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια'.

Εγγραφή στο Προηγμένο Απόθεμα

Εάν δεν έχετε προσθέσει ακόμη έναν τρόπο πληρωμής, θα μεταφερθείτε στη φόρμα "Προσθήκη μεθόδου πληρωμής".

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο πλαίσιο 'Συνδρομή', θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργή συνδρομή σας για προχωρημένο απόθεμα.

ενεργή συνδρομή για Προχωρημένο απόθεμα

4. Συνδρομή για Ενσωματώσεις

Κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ" για "Ενσωματώσεις" στην ενότητα "Χρέωση και συνδρομές" για να ξεκινήσετε μια συνδρομή.

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα τιμολόγησης και κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια".

κλικ στο κουμπί Συνέχεια

Εάν δεν έχετε προσθέσει ακόμα έναν τρόπο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στη φόρμα Προσθήκη τρόπου πληρωμής.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο πλαίσιο «Συνδρομή», θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργή συνδρομή σας για Ενσωμάτωση.

5. Προσθήκη μεθόδου πληρωμής

Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη μεθόδου πληρωμής" για να προσθέσετε τα στοιχεία της κάρτας σας.

Προσθήκη μεθόδου πληρωμής

Συμπληρώστε όλα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση'. Όλες οι πληροφορίες θα επαληθευτούν. Εάν λείπουν ή δεν υπάρχουν πληροφορίες, ένα αναδυόμενο μήνυμα θα σας ειδοποιήσει για το τι χρειάζεται να διορθωθεί.

λεπτομέρειες κάρτας

Εάν όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, η κάρτα σας θα εμφανιστεί ως μέθοδος πληρωμής.

κάρτα σας θα εμφανιστεί ως μέθοδος πληρωμής

6. Πληρωμές για συνδρομές

Τώρα, όλες οι χρεώσεις για τα προγράμματα που έχετε εγγραφεί θα χρεώνονται αυτόματα στην τραπεζική σας κάρτα, η οποία καταχωρείται στη μέθοδο πληρωμής.

Όλο το ιστορικό πληρωμών σας, καθώς και οι προειδοποιήσεις σχετικά με τις αποτυχημένες πληρωμές, θα εμφανίζονται στο πλαίσιο "Τιμολόγια" της ενότητας "Χρέωση".

Πληρωμές για συνδρομές

Σημείωση: Μπορεί επίσης να χρεωθείτε με ΦΠΑ εάν η χώρα χρέωσής σας βρίσκεται στην ΕΕ. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή διαχείρισης εργαζομένων ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας επιπλέον υπαλλήλους στην ενότητα "Λίστα εργαζοΣημειώστε ωστόσο, ότι το ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Επομένως, εάν διαγράψετε οποιονδήποτε εργαζόμενο πριν από τη λήξη της περιόδου πληρωμής, το ποσό που καταβλήθηκε δεν μπορεί να επιστραφεί.

7. Κατάργηση εγγραφής

Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος ή η περίοδος εγγραφής, όλα στο Back Office θα κλειδωθούν εκτός από την ενότητα "Χρέωση και συνδρομές". Για όσους τη χρησιμοποιούν δοκιμαστικά, το Back Office θα κλειδωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια. Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί και η περίοδος εγγραφής έχει λήξει, το σύστημα θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, σε χρέος, για 7 επιπλέον ημέρες. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν πληρώσετε για τη συνδρομή, το Back Office θα κλειδωθεί την 8η ημέρα. Για να συνεχίσετε να εργάζεστε στο Back Office, πρέπει να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή ή να διαγραφείτε.

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή "ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ" από τη Διαχείριση των υπαλλήλων, όλοι οι υπάλληλοί σας θα διαγραφούν από τη λίστα υπαλλήλων, εκτός από τον κάτοχο και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Back Office.

'Κατάργηση εγγραφής' από τη Διαχείριση των υπαλλήλων

Ή μπορείτε να διαγράψετε ορισμένους υπαλλήλους μόνοι σας πηγαίνοντας στην ενότητα "Λίστα εργαζόμενων", στο μενού "Υπάλληλοι" και πληρώνοντας τον εναπομένοντα αριθμό εργαζομένων.

Λίστα υπαλλήλων

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή "ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ" από το Προηγμένο απόθεμα, θα δείτε το προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με την απώλεια πρόσβασης στις λειτουργίες Σύνθετου αποθέματος.

'Κατάργηση εγγραφής' από το Προηγμένο απόθεμα

Κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ" για να συνεχίσετε.

κουμπί 'Κατάργηση εγγραφής'

Στην κλειδωμένη κατάσταση, ο χρήστης έχει επίσης πρόσβαση στις ενότητες 'Καταστήματα' και 'Συσκευές POS' στο μενού Ρυθμίσεις για τη διαχείριση (αποθήκευση) καταστημάτων.

Σημείωση: Η κατάργηση της εγγραφής θα ακυρώσει οποιοδήποτε οφειλόμενο χρέος για τη συνδρομή.

Το σύστημα μεταφέρει τα ποσά που έχουν καταβληθεί προηγουμένως στον πιστωτικό λογαριασμό του πελάτη όταν:

  • αλλαγή του σχεδίου τιμολόγησης σε χαμηλότερο, στο μέσο του κύκλου χρέωσης
  • Μείωση του αριθμού των εργαζομένων και / ή καταστημάτων στη μέση του κύκλου χρέωσης
  • κατάργηση της εγγραφής στη μέση του κύκλου χρέωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα από τον πιστωτικό λογαριασμό σας για τις πληρωμένες υπηρεσίες της Loyverse POS.