วิธีการใช้บริการชำระเงินของ Loyverse POS

1. ระยะเวลาทดลองใช้
2. การสมัครใช้งานระบบจัดการพนักงาน
3. การสมัครสมาชิกสินค้าคงคลังขั้นสูง
4. สมัครสมาชิกการรวมระบบ
5. เพิ่มประเภทการชำระเงิน
6. วิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก
7. การยกเลิกการสมัคร

 

บริการชำระเงินของ Loyverse POS นั้นจะรวมถึงการสมัครสมาชิกเพื่อ การจัดการพนักง สินค้าคงคลังขั้นสูงด้วยและการรวม.

1. ระยะเวลาทดลองใช้

สำหรับบริการแบบชำระเงินทั้งหมดนั้นจะมีระยะเวลาให้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตการด์
หากต้องการเริ่มทดลองใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ Back Officeคลิกที่ปุ่ม ‘การเรียกเก็บเงิน & การสมัครสมาชิก’ จากเมนูการตั้งค่า
คลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก" เพื่อเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี 14 วันสำหรับการจัดการพนักงรือสินค้าคงคลังขั้นสูงและ / หการรวม

การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

ในส่วนของการทดลองใช้ระบบการจัดการพนักงานคุณจะถูกขอให้เพิ่มพนักงานในรายการพนักงาน เมื่อเพิ่มพนักงานแล้วจะหน้าต่างป๊อปอัพ ข้อกำหนดและเงื่อนไขปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ กรุณาคลิกที่ปุ่ม 'สมัครสมาชิก'

ทดลองบริหารพนักงาน

คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุการทดลองใช้งาน หากต้องการใช้บริการต่อหลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้ว ให้เปิดใช้งานการสมัครสมาชิกโดยคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งาน" คุณสามารถยกเลิกการทดลองได้ตลอดเวลาด้วยปุ่ม ‘ยกเลิกการสมัคร’

ระยะทดลองการบริหารพนักงาน

ในทำนองเดียวกันสำหรับการทดลองใช้ระบบสินค้าคงคลังขั้นสูงก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัปพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปรากฏบนหน้าจอของคุณ คลิกที่ปุ่ม 'สมัครสมาชิก'

การทดลองสินค้าคงคลังขั้นสูง

คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุการทดลองใช้งาน หากต้องการใช้บริการต่อหลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้ว ให้เปิดใช้งานการสมัครสมาชิกโดยคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งาน" คุณสามารถยกเลิกการทดลองได้ตลอดเวลาด้วยปุ่ม ‘ยกเลิกการสมัคร’

ระยะทดลองสินค้าคงคลังขั้นสูง

ในทำนองเดียวกันสำหรับการทดลองใช้งานฟังก์ชัน การรวม จะมีหน้าต่างป๊อปอัปพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ o Third-Party Integration ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายยอมรับโดย คลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"

การทดลองการผสานรวม

คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุการทดลองใช้งาน หากต้องการใช้บริการต่อหลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้ว ให้เปิดใช้งานการสมัครสมาชิกโดยคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งาน" คุณสามารถยกเลิกการทดลองได้ตลอดเวลาด้วยปุ่ม ‘ยกเลิกการสมัคร’

ระยะเวลาทดลองใช้งานการผสานรวม

2. การสมัครใช้งานระบบจัดการพนักงาน

เมื่อคุณคลิกปุ่ม ‘ใช้งาน’ ในส่วน ‘การเรียกเก็บเงิน & การสมัคร’ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก และเลือกระดับราคาที่คุณต้องการและคลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อเริ่มการสมัครของคุณ

สมัครสมาชิกการจัดการพนักงาน

หากคุณยังไม่ได้เพิ่มวิธีการชำระเงิน คุณจะถูกนำไปยังแบบฟอร์มเพิ่มวิธีการชำระเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่คุณใช้งาน ในส่วนของการจัดการพนักงานได้ที่กล่อง 'สมัครสมาชิก'

การสมัครสมาชิกสำหรับการจัดการพนักงาน

3. การสมัครสมาชิกสินค้าคงคลังขั้นสูง

คลิกที่ปุ่ม 'เปิดใช้งาน' สำหรับ 'สินค้าคงคลังขั้นสูง' ในส่วน 'การเรียกเก็บเงิน & การสมัครสมาชิก' เพื่อเริ่มการสมัคร

กรุณาเลือกราคาที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

การสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าคงคลังขั้นสูง

หากคุณยังไม่ได้เพิ่มวิธีการชำระเงิน คุณจะถูกนำไปยังแบบฟอร์มเพิ่มวิธีการชำระเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่คุณใช้งาน ในส่วนของการจัดการพนักงานได้ที่กล่อง 'สมัครสมาชิก'

การสมัครใช้งานสำหรับสินค้าคงคลังขั้นสูง

4. สมัครสมาชิกการรวมระบบ

คลิกที่ปุ่ม 'เปิดใช้งาน' สำหรับ 'คลังสินค้าขั้นสูง' ในส่วน 'การเรียกเก็บเงิน & การสมัครสมาชิก' เพื่อเริ่มการสมัคร

กรุณาเลือกราคาที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

การสมัครสมาชิกสำหรับการรวมระบบ

หากคุณยังไม่ได้เพิ่มวิธีการชำระเงิน คุณจะถูกนำไปยังแบบฟอร์มเพิ่มวิธีการชำระเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิกที่ช่อง "การสมัครสมาชิก" คุณจะเห็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่สำหรับการการรวม

5. เพิ่มประเภทการชำระเงิน

แตะที่ปุ่ม 'เพิ่มวิธีการชำระเงิน' เพื่อเพิ่มข้อมูลบัตรของคุณ

ปุ่ม 'เพิ่มวิธีการชำระเงิน'

เมื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดแล้ว ให้คลิกปุ่ม ‘บันทึก’ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อน หากข้อมูลใดๆ หายไปหรือไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งให้คุณทราบในส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

กรอกข้อมูลในทุกช่อง

หากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง บัตรของคุณจะถูกเพิ่มเป็นวิธีการชำระเงิน

บัตรของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน

6. วิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก

ต่อไปนี้การจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด สำหรับการสมัครสมาชิก จะถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตธนาคารของคุณที่บันทึกไว้ใน 'วิธีการชำระเงิน' โดยอัตโนมัติประวัติการชำระเงินทั้งหมดรวมถึงคำเตือนเกี่ยวกับการชำระเงินที่ล้มเหลว จะแสดงในช่อง "ใบแจ้งหนี้" ในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"

'ใบแจ้งหนี้'

หมายเหตุ: คุณอาจถูกเรียกเก็บ VAT ถ้าคุณอยู่ในประเทศสหภาพยุโรป คุณสามารถยกเลิกการสมัคร การจัดการพนักงานได้ตลอดเวลาโดยการลบพนักงานพิเศษในส่วน "รายชื่อพนักงาน" โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่จ่ายไปนั้นไม่สามารถคืนเงินได้และไม่สามารถถ่ายโอนได้ ดังนั้นคุณต้องลบพนักงานออกก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระจะไม่สามารถขอคืนได้และอาจไม่สามารถโอนไปใช้กับพนักงานคนอื่นได้

7. การยกเลิกการสมัคร

เมื่อระยะเวลาทดลองใช้งานหรือการสมัครใช้งานของคุณหมดอายุหรือเสร็จสิ้นแล้ว ทุกอย่างใน Back Office จะถูกล็อคยกเว้นในส่วน ‘การเรียกเก็บเงิน & การสมัครรับข้อมูล' สำหรับผู้ที่ทดลองใช้งาน Back Office จะถูกล็อคทันทีหลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วและระยะเวลาการสมัครหมดลงระบบจะอนุญาตให้คุณใช้งานต่อไปอีก 7 วัน และหากคุณยังไม่ได้ชำระค่าสมัครสมาชิกในช่วงเวลาดังกล่าวอีก Back Office จะถูกล็อคในวันที่ 8 หากต้องการทำงานใน Back Office ต่อไปคุณต้องเลือก "เปิดใช้งาน" การสมัครหรือ "ยกเลิกการสมัคร"

หากคุณคลิก "ยกเลิกการสมัคร" ในส่วนการจัดการพนักงาน รายชื่อพนักงานของคุณทั้งหมดจะถูกลบออกจากรายการพนักงานทันทียกเว้นเจ้าของ และคุณยังสามารถใช้ Back Office ต่อไปได้

'ยกเลิกการสมัคร' จากฝ่ายบริหารพนักงาน

หรือคุณสามารถลบพนักงานบางคนได้ด้วยตนเองโดยไปที่เมนูย่อยชื่อ ‘รายชื่อพนักงาน’ ในเมนูหลัก 'พนักงาน' และชำระเงินสำหรับจำนวนพนักงานที่เหลือ

‘รายชื่อพนักงาน’

หากคุณคลิก ‘ยกเลิกการสมัคร’ ในส่วนสินค้าคงคลังขั้นสูง คุณจะเห็นข้อความเตือนเกี่ยวกับการถูกระงับการเข้าถึงคุณลักษณะสินค้าคงคลังขั้นสูง

'ยกเลิกการสมัคร' จากคลังขั้นสูง

คลิกที่ปุ่ม ‘ยกเลิกการสมัคร’ เพื่อดำเนินการต่อ

ปุ่ม 'ยกเลิกการสมัคร'

Iในขณะที่ติดสถานะล็อค ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงส่วน 'ร้านค้า' และ 'อุปกรณ์ POS' ในเมนูการตั้งค่าเพื่อจัดการ (ลบ) ร้านค้า

หมายเหตุ: การยกเลิกการสมัครสมาชิก ระบบจะยกเลิกหนี้คงค้างใดๆ สำหรับการสมัครสมาชิก

ระบบจะโอนจำนวนเงินที่ชำระก่อนหน้านี้ไปยังบัญชีเครดิตของลูกค้าเมื่อ :

  • เปลี่ยนแผนการชำระเงินให้ถูกลงกว่าแผนเดิม ในช่วงกลางของรอบการเรียกเก็บเงิน
  • ลดจำนวนพนักงานและ / หรือร้านค้าในช่วงกลางของรอบการเรียกเก็บเงิน
  • การยกเลิกการสมัครในช่วงกลางของรอบการเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถใช้เงินจากบัญชีเครดิตของคุณสำหรับการชำระค่าบริการของ Loyverse POS ได้