Jak korzystać z Płatnych usług Loyverse POS

Tematy

Płatne usługi Loyverse POS obejmują subskrypcje na Zarządzanie pracownikami i Zaawansowane zarządzanie zapasami.

1. Okres próbny

Wszystkie płatne usługi mają 14-dniowy okres próbny. Rozpoczęcie okresu próbnego nie wymaga karty.
Aby rozpocząć okres próbny, zaloguj się do Panelu Administracyjnego, w menu Ustawienia kliknij przycisk „Rozliczenia i subskrypcje”.
Kliknij przycisk „Subskrybuj”, aby rozpocząć 14-dniowy bezpłatny okres próbny dla zarządzania pracownikami i / lub zaawansowanego zarządzania zapasami.

rozpocząć 14-dniowy bezpłatny okres próbny

 

W przypadku próbnej wersji Zarządzania pracownikami zostaniesz poproszony o dodanie pracowników na listę pracowników. Podczas dodawania pracownika na ekranie pojawi się wyskakujące okno z warunkami. Kliknij przycisk „Subskrybuj”.

Kliknij przycisk „Subskrybuj”

 

Zobaczysz informacje o dacie wygaśnięcia okresu próbnego. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usługi, po zakończeniu okresu próbnego aktywuj subskrypcję, klikając przycisk „Aktywuj”. W każdej chwili możesz anulować wersję próbną za pomocą przycisku „Wypisz się”.

próbną za pomocą przycisku

 

W Likewise, w przypadku wersji próbnej Zaawansowanego zarządzania zapasami na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z warunkami. Kliknij przycisk „Subskrybuj”.

próbnej Zaawansowanego zarządzania zapasami

 

Zobaczysz informacje o dacie wygaśnięcia okresu próbnego. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usługi, po zakończeniu okresu próbnego aktywuj subskrypcję, klikając przycisk „Aktywuj”. W każdej chwili możesz anulować wersję próbną za pomocą przycisku „Wypisz się”.

zakończeniu okresu próbnego aktywuj subskrypcję

 

2. Subskrypcja na Zarządzanie pracownikami

Po kliknięciu przycisku "Aktywuj" w sekcji "Rozliczenia i subskrypcje" pojawi się wyskakujące okno informujące o warunkach subskrypcji. Wybierz swój plan cenowy i kliknij przycisk "Kontynuuj", aby rozpocząć subskrypcję.

kliknij przycisk "Kontynuuj"

 

Jeżeli nie dodałeś jeszcze metody płatności, zostaniesz przekierowany do formularza Dodaj metodę płatności.

Po zakończeniu procesu subskrypcji w polu "Subskrypcje" można zobaczyć informacje o aktywnej subskrypcji na Zarządzanie pracownikami.

Zarządzanie pracownikami

 

3. Subskrypcja na Zaawansowane zarządzanie zapasami

Kliknij przycisk „Aktywuj” w „Zaawansowane zarządzanie zapasami” w sekcji „Płatności i subskrypcje”, aby rozpocząć subskrypcję.

W wyskakującym okienku wybierz żądany plan cenowy i kliknij przycisk 'Kontynuuj'.

kliknij przycisk 'Kontynuuj'

Jeżeli nie dodałeś jeszcze metody płatności, zostaniesz przekierowany do formularza Dodaj metodę płatności.

Po zakończeniu procesu subskrypcji w polu "Subskrypcje" zobaczysz informacje o aktywnej subskrypcji na Zaawansowane zarządzanie zapasami.

subskrypcji na Zaawansowane zarządzanie zapasami

 

4. Dodanie metody płatności

Kliknij przycisk "Dodaj metodę płatności", aby dodać informacje o swojej karcie.

Dodaj metodę płatności

 

Wypełnij wszystkie pola i kliknij przycisk "Zapisz". Wszystkie informacje zostaną zweryfikowane. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji lub są one nieprawidłowe, wyskakująca wiadomość powiadomi Cię o tym, co należy poprawić.

Cię o tym, co należy poprawić

Jeśli wszystkie informacje są poprawne, Twoja karta pojawi się jako metoda płatności.

metoda płatności

 

5. Opłaty za subskrypcje

Wszystkie opłaty za subskrybowane przez Ciebie opcję zostaną automatycznie pobrane z Twojej karty bankowej, która jest wpisana w polu "Metoda płatności".
Cała historia płatności, jak również ostrzeżenia o nieudanych płatnościach, zostaną wyświetlone w polu "Faktury" w sekcji "Rozliczenia".

wyświetlone w polu "Faktury" w sekcji "Rozliczenia"

 

Uwaga: Możesz również zostać obciążony podatkiem VAT, jeśli Twój kraj rozliczenia znajduje się w UE. Możesz anulować subskrypcję na Zarządzanie pracownikami w dowolnym momencie, usuwając dodatkowych pracowników z sekcji "Lista pracowników". Należy jednak pamiętać, że wpłacona kwotakwota nie podlega zwrotowi i nie podlega przeniesieniu. W związku z tym, jeśli usuniesz któregokolwiek z pracowników przed upływem opłaconego okresu, zapłacona kwota nie może zostać zwrócona i nie może zostać przeniesiona do wykorzystania dla innego pracownika.

 

6. Rezygnacja z subskrypcji

Po zakończeniu okresu próbnego lub subskrypcji w Panelu Administracyjnym wszystko zostanie zablokowane, z wyjątkiem sekcji „Rozliczenia i subskrypcje”. Dla tych kto używa Panel Administracyjny w wersji próbnej, zostanie on zablokowany natychmiast po zakończeniu okresu próbnego, jeśli nie podejmą żadnych działań. W przypadku osób, które już subskrybują, a okres subskrypcji dobiegł końca, system system umożliwi dalsze korzystanie z usługi, w postaci długu, przez 7 dodatkowych dni. Jeśli w tym czasie nie zapłacisz za subskrypcję, Panel Administracyjny zostanie zablokowany na 8 dzień. Aby kontynuować pracę w Panelu Administracyjnym, musisz wybrać "aktywuj" subskrypcję lub "wypisz się".

Jeśli klikniesz „Wypisz się” z Zarządzania pracownikami, wszyscy Twoi pracownicy zostaną usunięci z Listy pracowników, z wyjątkiem właściciela, i możesz kontynuować korzystanie z Panelu Administracyjnego.

Listy pracowników, z wyjątkiem właściciela

Możesz też usunąć niektórych pracowników samodzielnie, przechodząc do sekcji "Lista pracowników" w menu "Pracownicy" i zapłacić za pozostałą liczbę pracowników.

sekcji "Lista pracowników" w menu "Pracownicy" i zapłacić

Jeśli klikniesz 'Wypisz się' z Zaawansowanego zarządzania zapasami, zobaczysz komunikat ostrzegawczy o utracie dostępu do funkcji Zaawansowane zarządzanie zapasami.

funkcji Zaawansowane

Kliknij przycisk "Wypisz się", aby kontynuować.

Kliknij przycisk "Wypisz się", aby kontynuować

 

W stanie zablokowanym użytkownik ma także dostęp do sekcji "Sklepy" i "Urządzenia POS" w menu Ustawienia, aby zarządzać (usuwać) sklepami.

Uwaga: Rezygnacja z subskrypcji anuluje wszelkie zaległe długi z tytułu subskrypcji.

System przekazuje wcześniej zapłacone kwoty na konto kredytowe klienta, gdy nastąpi:

  • zmiana planu cenowego na niższy w środku cyklu rozliczeniowego;
  • zmniejszenie liczby pracowników i/lub sklepów w środku cyklu rozliczeniowego;
  • rezygnacja z subskrypcji w środku cyklu rozliczeniowego.

Możesz używać pieniędzy z konta kredytowego do korzystania z płatnych usług Loyverse POS.