Jak korzystać z Płatnych usług Loyverse POS

1. Okres próbny
2. Subskrypcja na Zarządzanie pracownikami
3. Subskrypcja na Zaawansowane zarządzanie zapasami
4. Subskrypcja na Integracje
5. Dodanie metody płatności
6. Opłaty za subskrypcje
7. Rezygnacja z subskrypcji

 

Płatne usługi Loyverse POS obejmują subskrypcje na Zarządzanie pracownikami, Zaawansowane zarządzanie zapasami i Integracje.

1. Okres próbny

Wszystkie płatne usługi mają 14-dniowy okres próbny. Rozpoczęcie okresu próbnego nie wymaga karty.
Aby rozpocząć okres próbny, zaloguj się do Panelu Administracyjnego, w menu Ustawienia kliknij przycisk „Rozliczenia i subskrypcje”.

Kliknij na przyciski "Wypróbuj za darmo", aby rozpocząć 14-dniowy bezpłatny okres próbny na Zarządzanie pracownikami, Zaawansowane zarządzanie zapasami lub Integracje.

przyciski Wypróbuj za darmo

W przypadku próbnej wersji Zarządzania pracownikami zostaniesz poproszony o dodanie pracowników na listę pracowników. Podczas dodawania pracownika na ekranie pojawi się wyskakujące okno z warunkami. Kliknij przycisk „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”.

przycisk Rozpocznij bezpłatny okres próbny Zarządzania pracownikami

Zobaczysz informacje o dacie wygaśnięcia okresu próbnego. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usługi, po zakończeniu okresu próbnego aktywuj subskrypcję, klikając przycisk „Aktywuj”. W każdej chwili możesz anulować wersję próbną za pomocą przycisku „Wypisz się”.

'Aktywuj', 'Wypisz się'

W przypadku wersji próbnej Zaawansowanego zarządzania zapasami na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z warunkami. Kliknij przycisk „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”.

próbnej Zaawansowanego zarządzania zapasami

Zobaczysz informacje o dacie wygaśnięcia okresu próbnego. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usługi, po zakończeniu okresu próbnego aktywuj subskrypcję, klikając przycisk „Aktywuj”. W każdej chwili możesz anulować wersję próbną za pomocą przycisku „Wypisz się”.

kontynuować/anulować

Podobnie, w przypadku wersji próbnej Integracji, na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z warunkami i zasadami. Przeczytaj Warunki Integracji Trzeciej Strony i zaakceptuj je zaznaczając pole wyboru. Kliknij na przycisk "Rozpocznij bezpłatny okres próbny".

próbnej Integracji

Zobaczysz informację o dacie zakończenia okresu próbnego. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usługi, po zakończeniu okresu próbnego, aktywuj subskrypcję, klikając na przycisk "Aktywuj". W każdej chwili możesz anulować okres próbny, klikając przycisk "Wypisz się".

informację o dacie zakończenia okresu próbnego

2. Subskrypcja na Zarządzanie pracownikami

Po kliknięciu przycisku "Aktywuj" w sekcji "Rozliczenia i subskrypcje" pojawi się wyskakujące okno informujące o warunkach subskrypcji. Wybierz swój plan cenowy i kliknij przycisk "Kontynuuj", aby rozpocząć subskrypcję.

Subskrypcja na Zarządzanie pracownikami

Jeżeli nie dodałeś jeszcze metody płatności, zostaniesz przekierowany do formularza Dodaj metodę płatności.

Po zakończeniu procesu subskrypcji w polu "Subskrypcje" można zobaczyć informacje o aktywnej subskrypcji na Zarządzanie pracownikami.

Subskrypcja na Zarządzanie pracownikami

3. Subskrypcja na Zaawansowane zarządzanie zapasami

Kliknij przycisk „Aktywuj” w „Zaawansowane zarządzanie zapasami” w sekcji „Płatności i subskrypcje”, aby rozpocząć subskrypcję.

W wyskakującym okienku wybierz żądany plan cenowy i kliknij przycisk 'Aktywuj'.

Subskrypcja na Zaawansowane zarządzanie zapasami

Jeżeli nie dodałeś jeszcze metody płatności, zostaniesz przekierowany do formularza Dodaj metodę płatności.

Po zakończeniu procesu subskrypcji w polu "Subskrypcje" zobaczysz informacje o aktywnej subskrypcji na Zaawansowane zarządzanie zapasami.

Subskrypcja na Zaawansowane zarządzanie zapasami

4. Subskrypcja na Integracje

Kliknij na przycisk "Aktywuj" dla "Integracje" w sekcji "Rozliczenia i subskrypcje", aby rozpocząć subskrypcję.

W wyskakującym oknie wybierz żądany plan cenowy i kliknij na przycisk "Subscrybuj".

Subskrypcja na Integracje

Jeśli nie dodałeś jeszcze metody płatności, zostaniesz przekierowany do formularza Dodaj metodę płatności.

Po zakończeniu procesu subskrypcji w polu 'Subskrypcje', zobaczysz informacje o aktywnej subskrypcji na Integracje.

5. Dodanie metody płatności

Kliknij przycisk "Dodaj metodę płatności", aby dodać informacje o swojej karcie.

Przycisk 'Dodaj metodę płatności'

Wypełnij wszystkie pola i kliknij przycisk "Zapisz". Wszystkie informacje zostaną zweryfikowane. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji lub są one nieprawidłowe, wyskakująca wiadomość powiadomi Cię o tym, co należy poprawić.

Wypełnij wszystkie pola

Jeśli wszystkie informacje są poprawne, Twoja karta pojawi się jako metoda płatności.

karta pojawi się jako metoda płatności

6. Opłaty za subskrypcje

Wszystkie opłaty za subskrybowane przez Ciebie opcję zostaną automatycznie pobrane z Twojej karty bankowej, która jest wpisana w polu "Metoda płatności".
Cała historia płatności, jak również ostrzeżenia o nieudanych płatnościach, zostaną wyświetlone w polu "Faktury" w sekcji "Rozliczenia".

'Faktury'

Uwaga: Możesz również zostać obciążony podatkiem VAT, jeśli Twój kraj rozliczenia znajduje się w UE. Możesz anulować subskrypcję na Zarządzanie pracownikami w dowolnym momencie, usuwając dodatkowych pracowników z sekcji "Lista pracowników". Należy jednak pamiętać, że wpłacona kwotakwota nie podlega zwrotowi. W związku z tym, jeśli usuniesz któregokolwiek z pracowników przed upływem opłaconego okresu, zapłacona kwota nie może zostać zwrócona.

7. Rezygnacja z subskrypcji

Po zakończeniu okresu próbnego lub subskrypcji w Panelu Administracyjnym wszystko zostanie zablokowane, z wyjątkiem sekcji „Rozliczenia i subskrypcje”. Dla tych kto używa Panel Administracyjny w wersji próbnej, zostanie on zablokowany natychmiast po zakończeniu okresu próbnego, jeśli nie podejmą żadnych działań. W przypadku osób, które już subskrybują, a okres subskrypcji dobiegł końca, system system umożliwi dalsze korzystanie z usługi, w postaci długu, przez 7 dodatkowych dni. Jeśli w tym czasie nie zapłacisz za subskrypcję, Panel Administracyjny zostanie zablokowany na 8 dzień. Aby kontynuować pracę w Panelu Administracyjnym, musisz wybrać "aktywuj" subskrypcję lub "wypisz się".

Jeśli klikniesz „Wypisz się” z Zarządzania pracownikami, wszyscy Twoi pracownicy zostaną usunięci z Listy pracowników, z wyjątkiem właściciela, i możesz kontynuować korzystanie z Panelu Administracyjnego.

'Wypisz się' z 'Zarządzania pracownikami'

Możesz też usunąć niektórych pracowników samodzielnie, przechodząc do sekcji "Lista pracowników" w menu "Pracownicy" i zapłacić za pozostałą liczbę pracowników.

'Lista pracowników'

Jeśli klikniesz 'Wypisz się' z Zaawansowanego zarządzania zapasami, zobaczysz komunikat ostrzegawczy o utracie dostępu do funkcji Zaawansowane zarządzanie zapasami.

'Wypisz się' z Zaawansowanego zarządzania zapasami

Kliknij przycisk "Wypisz się", aby kontynuować.

'Wypisz się', aby kontynuować

W stanie zablokowanym użytkownik ma także dostęp do sekcji "Sklepy" i "Urządzenia POS" w menu Ustawienia, aby zarządzać (usuwać) sklepami.

Uwaga: Rezygnacja z subskrypcji anuluje wszelkie zaległe długi z tytułu subskrypcji.

System przekazuje wcześniej zapłacone kwoty na konto kredytowe klienta, gdy nastąpi:

  • zmiana planu cenowego na niższy w środku cyklu rozliczeniowego;
  • zmniejszenie liczby pracowników i/lub sklepów w środku cyklu rozliczeniowego;
  • rezygnacja z subskrypcji w środku cyklu rozliczeniowego.

Możesz używać pieniędzy z konta kredytowego do korzystania z płatnych usług Loyverse POS.