Jak stworzyć, aktywować, dezaktywować i usunąć POS

1. Jak utworzyć nowy POS

W Panelu Administracyjnym można dodać nowy POS w sekcji „Urządzenia POS”.

dodawanie nowego POS w sekcji „Urządzenia POS”.

 

W formularzu „Utwórz POS” wypełnij pole Nazwa i wybierz Sklep, w którym on będzie czynny. Nie zapomnij kliknąć „Zapisz”.

formularz „Utwórz POS”


2. Jak aktywować POS

Po utworzeniu nowego POS w Panelu Administracyjnym pojawi się on na liście Urządzeń POS ze statusem „Nie aktywowany”.

nowy POS na liście Urządzeń POS ze statusem „Nie aktywowany”


Aby go aktywować, musisz zalogować się do nowego POS z urządzenia mobilnego za pomocą E-mail i hasła właściciela sklepu. Następnie właściciel może przenieść konto użytkownika na innego pracownika.

Wybierz POS


Następnie, w twoim Panelu Administracyjnym, nowy POS zmieni swój status na Aktywowany.

nowy POS, status Aktywowany

 

3. Jak dezaktywować POS

 

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zgubienia lub uszkodzenia urządzenia mobilnego z aplikacją Loyverse POS. Dezaktywacja oznacza odłączenie aplikacji Loyverse POS na urządzeniu od konta Loyverse i back office.
Uwaga: Po dezaktywacji wszystkie niezsynchronizowane dane w aplikacji Loyverse POS zostaną utracone.
Na karcie Edytuj POS aktywowanego POS kliknij ikonę „Dezaktywuj” w polu Status.

Na karcie Edytuj POS aktywowanego POS kliknij ikonę Dezaktywuj w polu Status.

Potwierdź operację, klikając przycisk „Dezaktywuj” w oknie dialogowym.

Potwierdź operację, klikając przycisk Dezaktywuj w oknie dialogowym

Następnie status POS zmieni się na „Nieaktywny” i będziesz mógł zalogować się do tego POS na nowym urządzeniu.

4. Jak usunąć POS

 

Ważne! Jeśli chcesz usunąć POS z Panelu Administracyjnego: zamknij wszystkie otwarte paragony i zamknij Zmianę w swoim POS na urządzeniu mobilnym.
Upewnij się również, że wszystkie zapisy sprzedaży wykonane z urządzenia mobilnego zostały zsynchronizowane z Panelem Administracyjnym. Aby to zrobić, w Panelu administracyjnym otwórz listę „Paragony” i sprawdź paragony. Kliknij na paragon i po jego otwarciu po prawej stronie sprawdź nazwę POS. Jeżeli jest brak którychś paragonów, podłącz urządzenie mobilne do Internetu i wszystkie dane z POS zostaną zsynchronizowane z Panelem Administracyjnym.

Kliknij na paragon i po jego otwarciu po prawej stronie sprawdź nazwę POS.


Aby usunąć POS, znajdź go na liście „Urządzenia POS”, otwórz go do edycji i kliknij na ikonkę kosza.

Aby usunąć POS, znajdź go na liście „Urządzenia POS”, otwórz go do edycji i kliknij na ikonkę kosza


W oknie wyskakującym potwierdź swój zamiar, klikając przycisk „OK”.

W oknie wyskakującym potwierdź swój zamiar, klikając przycisk „OK”

Po usunięciu POS, w Panelu Administracyjnym nadal będziesz posiadać wszystkie paragony utworzone w tym POS, jeśli zostały zsynchronizowane przed usunięciem. Jednak POS zostanie zdezaktywowany na urządzeniu.


Zobacz też:

Skonfiguruj swój Sklep w Panelu administracyjnym Loyverse

Jak przełączyć konto użytkownika na innego pracownika