วิธีการใช้ส่วนลดในการขาย

หัวข้อ

ก่อนเริ่มใช้ส่วนลดระหว่างการขายให้สร้างและกำหนดค่าเหล่านั้นใBack Office หรือจากหน้าแอพขาย

ส่วนลด 'เปอร์เซ็นต์' สามารถใช้ได้ทั้งแบบลดเป็นรายการและแบบลดท้ายบิล แต่ส่วนลดแบบ 'จำนวนเงิน' จะใช้ได้เฉพาะเป็นส่วนลดท้ายบิลเท่านั้น

หากคุณต้องการลดราคาให้กับรายการทั้งหมด ให้เลือกรายการจากหน้าจอการขายก่อน แล้วค่อยกดส่วนลด

เลือกรายการ

สำหรับการใช้งานหน้าจอแบบแท็บเล็ตให้เลือกส่วนลดจากรายการที่แสดง สำหรับสมาร์ทโฟนให้เลือกจากในหมวดหมู่ส่วนลด

ส่วนลดจะปรากฏบนหน้าขายและจำนวนเงินทั้งหมดจะลดลงตามมูลค่าส่วนลดที่ใช้

เลือกส่วนลด

ถ้าคุณต้องการยกเลิก กดไปที่ 'ส่วนลด' ที่ใช้บนหน้าขาย และปาดทิ้งโดยแตะที่ไอคอนถังขยะ

แตะไอคอนถังขยะ

เพื่อนำส่วนลดไปใช้กับรายการใดรายการหนึ่งให้แตะรายการนั้นในหน้าขาย แล้วค่อยเลือกส่วนลดเพื่อใช้ลดเฉพาะรายการนั้นๆ

หน้าต่างสำหรับแก้ไขรายการขายจะเปิดขึ้น คุณจะเห็นส่วนลดที่มีแสดงอยู่ กดเลือกส่วนลดที่ต้องการใช้และบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยแตะปุ่ม ‘บันทึก’

เปลี่ยนเป็นส่วนลด

หลังจากนั้นส่วนลดพร้อมมูลค่าจะปรากฏบนหน้าขายและเครื่องหมายส่วนลดจะปรากฏขึ้นถัดจากรายการ

ส่วนลดตั๋ว

ตอนนี้คุณสามารถดำเนินการขายต่อได้ตามปกติ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้ส่วนลดหลายอย่าง (แบบเปอร์เซ็นต์ แบบจำนวนเงิน และแบบใช้คะแนนสะสมของลูกค้า) ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติในลำดับส่วนลดแบบต่ำไปสูง

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการสร้าง และกำหนดค่าส่วนลด