วิธีการเปลี่ยนภาษา

หัวข้อ

การเปลี่ยนภาษาในแอปลอยเวิร์ดพีโอเอส

ภาษาของแอพ ลอยเวิร์ดพีโอเอสที่แสดงจะขึ้นอยู่กับภาษาของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่

ในปัจจุบัน แอพ ลอยเวิร์ด พีโอเอส รองรับภาษาต่อไปนี้: แอลเบเนีย อาหรับ เบงกาลี บัลแกเรีย จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมัน กรีก ฮิบรู ฮินดี ฮังการี ชาวอินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี ลาว ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาซิโดเนีย มาเลย์ มองโกเลีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย เซอร์เบีย (ละติน) สเปน สวีเดน ไทย ตุรกี อูรดู อุซเบก

หากคุณต้องการเปลี่ยนภาษาบนแอพ ลอยเวิร์ดพีโอเอส ให้ทำการเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ของคุณ ในการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือ

สำหรับอุปกรณ์ iOS ให้เปิดการตั้งค่าและไปที่ส่วน "ทั่วไป" เปิดเมนู 'ภาษาและภูมิภาค' เพื่อเปลี่ยนภาษา

iOS devices Settings

สำหรับอุปกรณ์ Android ให้เปิดการตั้งค่า แล้วไปที่ส่วน "การจัดการทั่วไป" หรือ "ระบบ" เปิดเมนู 'ภาษาและการป้อนข้อมูล' เพื่อเปลี่ยนภาษา

Android devices Settings

การตั้งค่าภาษาใน ระบบหลังร้าน

คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับ ระบบหลังร้านได้ในการตั้งค่าบัญชี ซึ่งในปัจจุบัน ลอยเวิร์ด รองรับภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส โปแลนด์ โรมาเนีย อิตาลี ชาวอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และอื่นๆ

ภาษาสำหรับ Back Office

หมายเหตุ: การตั้งค่าภาษาของ ระบบหลังร้าน จะไม่ส่งผลต่อภาษาของแอพลอยเวิร์ดพีโอเอส

ภาษาของใบเสร็จรับเงิน

ในส่วนของการตั้งค่าใบเสร็จรับเงินในระบบหลังร้าน คุณสามารถตั้งค่าภาษาของใบเสร็จสำหรับแต่ละร้านค้าได้ ภาษาของใบเสร็จอาจจะแตกต่างกันไปตามภาษาของเครื่องขายหน้าร้าน และระบบหลังร้าน และจะนำไปใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จ รวมไปถึงอีเมลและในเมนูใบเสร็จรับเงิน

ภาษาใบเสร็จ

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าสกุลเงิน