วิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ครัวที่มีเสียงแจ้งเตือน (บัซเซอร์)

เสียงกริ่ง(บัซเซอร์) สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ในครัวได้ เพื่อแจ้งเตือนให้พนักงานในครัวทำอาหารตามรายการที่สั่งพิมพ์ออกมา

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จส่วนใหญ่จะมีช่องสำหรับเสียบลิ้นชักเก็บเงินอยู่ ซึ่งปกติจะเป็นพอร์ตแบบ RJ11 ให้ตรวจสอบคู่มือของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและกริ่ง(บัซเซอร์) ของคุณ ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ และถ้าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนั้นสามารถใช้งานกับ Loyverse POS ได้ ตัวกริ่ง(บัซเซอร์) ก็สามารถใช้กับ Loyverse POS ได้เช่นกัน

ก่อนเชื่อมต่อกริ่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ในครัวของคุณได้ตั้งค่ากับ Loyverse POS แล้ว นอกจากนี้ ในการตั้งค่าในระบบหลังร้าน จะต้องเปิดตัวเลือก 'ใช้เครื่องพิมพ์ในครัว' และต้องสร้างกลุ่มเครื่องพิมพ์ด้วยหมวดหมู่ของรายการที่เกี่ยวข้องก่อน

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณในเครื่องขายหน้าร้านให้เปิดตัวเลือก 'พิมพ์ใบเสร็จและบิล' และเปิด รายการสั่งพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เพื่อ 'พิมพ์ใบเสร็จและบิล' และ 'รายการสั่งพิมพ์' ช่อง RJ11 จะทำงานเฉพาะเปิดลิ้นชักเก็บเงินแต่จะไม่ทำงานเพื่อทำให้กริ่งดัง

ก่อนเชื่อมต่อกริ่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ในครัวของคุณได้ตั้งค่ากับ Loyverse POS แล้ว นอกจากนี้ ในการตั้งค่าในระบบหลังร้าน จะต้องเปิดตัวเลือก 'ใช้เครื่องพิมพ์ในครัว' และต้องสร้างกลุ่มเครื่องพิมพ์ด้วยหมวดหมู่ของรายการที่เกี่ยวข้องก่อน

 

หาช่อง RJ11 บนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

RJ11 socket on printer

เสียบสายกริ่ง (บัซเซอร์) เข้าไปในช่อง

RJ12 connector cable pluged into the socket.

เปิดเครื่องพิมพ์แล้วแตะ 'พิมพ์ทดสอบ' เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง

เปิดเครื่องพิมพ์แล้วแตะ 'พิมพ์ทดสอบ' เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง

 

กริ่งของเครื่องพิมพ์ในครัว(บัซเซอร์) จะดังขึ้นก่อนที่กระดาษพิมพ์ทดสอบจะออกมา

Kitchen Printer Bell (Buzzer)
 

หลังจากการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้น กริ่ง(บัซเซอร์) จะดังขึ้นทุกครั้งที่มีการพิมพ์รายการสั่งพิมพ์เข้าไปในห้องครัว นอกจากนี้ กริ่ง(บัซเซอร์) จะดังเมื่อรายการถูกยกเลิก


ดูเพิ่มเติม

ด้วยเครื่องพิมพ์ครัว Loyverse POS