Jak podłączyć sygnalizator dźwiękowy drukarki kuchennej (Brzęczyk)

Tematy

Sygnalizator dźwiękowy (Brzęczyk) może być podłączony do drukarki kuchennej, aby zwrócić uwagę personelu kuchennego na wydrukowane zamówienie.

Większość drukarek paragonowych posiada specjalne gniazdo dla szuflady kasowej, zazwyczaj typu RJ11. Zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki kuchennej z sygnalizatorem dzwiękowym i szuflady kasowej, aby upewnić się, że są one kompatybilne. O ile drukarka paragonowa jest obsługiwana przez Loyverse POS, taka drukarka kuchenna z Brzęczykiem może być również używana z Loyverse POS.

Przed podłączeniem sygnalizatora dzwiękowego upewnij się, że drukarka kuchenna została połączona z Loyverse POS.  Również w ustawieniach Panelu Administracyjnego, opcja "Użyj drukarek kuchennych" musi być włączona, a grupa drukarek musi być utworzona z powiązanymi kategoriami artykułów.

W ustawieniach drukarki w POS włącz opcje „Drukuj zamówienia” i niektóre grupy drukarek.

Uwaga: Jeśli używasz drukarki do „Drukuj paragony i rachunki” i „ Drukuj zamówienia”, gniazdo RJ11 będzie działać tylko do otwierania szuflady kasowej, a sygnalizator nie będzie słyszalny.

opcia Drukuj zamówienia

 

Znajdź gniazdo RJ11 na drukarce paragonowej.

RJ11 socket on printer


Podłącz kabel sygnalizatora gdziękowego (brzęczyka) do gniazda.

RJ12 connector cable pluged into the socket.


Włącz drukarkę i naciśnij "Drukuj test", aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe.

Drukuj test

 

Sygnalizator dźwiękowy drukarki kuchennej (brzęczyk) zadzwoni przed wydrukowaniem zamówienia testowego.

Kitchen Printer Bell (Buzzer)
               
Po zakończeniu wszystkich ustawień, sygnalizator kuchenny (brzęczyk) będzie dźwięczeć za każdym razem, gdy zamówienie zostanie wydrukowane na kuchni. Również dzwonek (brzęczyk) zadzwoni, gdy drukowane zamówienie zostanie anulowane.


Zobacz też:

Używanie drukarek kuchennych w Loyverse POS