Πώς να συνδέσετε κουδούνι εκτυπωτή κουζίνας (βομβητή)

θέματα

Ένα κουδούνι (βομβητής) μπορεί να συνδεθεί στον εκτυπωτή της κουζίνας σας για να προσελκύσει την προσοχή του προσωπικού κουζίνας όταν εκτυπώνετε παραγγελία.

Οι περισσότεροι από τους εκτυπωτές αποδείξεων έχουν ειδική υποδοχή για συρτάρια μετρητών, συνήθως τύπου RJ11. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκτυπωτή αποδείξεων και των κουδουνιών του βομβητή για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά. Εάν είναι συμβατά, τότε και ο εκτυπωτής αποδείξεων και υποστηρίζεται από το Loyverse POS, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το Loyverse POS.

Πριν συνδέσετε ένα κουδούνι, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής κουζίνας έχει αντιστοιχιστεί με το Loyverse POS. Επίσης στις ρυθμίσεις Back Office, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Χρήση εκτυπωτών κουζίνας" και η ομάδα εκτυπωτών πρέπει να δημιουργηθεί με τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων.

Στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στον διακόπτη POS στην επιλογή "Εκτύπωοη Παραγγελιών" και σε ορισμένες ομάδες εκτυπωτών.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για να "Εκτύπωση αποδειξεων και λογαριασμών" και "Εκτύπωση Παραγγελιών", η υποδοχή RJ11 θα λειτουργήσει μόνο για να ανοίξει το συρτάρι μετρητών και δεν θα λειτουργήσει για να χτυπήσει το κουδούνι.

επιλογή 'Χρήση εκτυπωτών κουζίνας'

 

Βρείτε την υποδοχή RJ11 στον εκτυπωτή παραλαβής.

υποδοχή RJ11 στον εκτυπωτή παραλαβής


Συνδέστε το καλώδιο κουδουνιού (βόμβα) στην υποδοχή.

καλώδιο σύνδεσης RJ11 είναι συνδεδεμένο στην πρίζα


Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και πατήστε 'ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ' για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 

Το κουδούνι του εκτυπωτή κουζίνας (βομβητής) θα κουδουνίσει πριν εκτυπωθεί η εντολή δοκιμής.

Το κουδούνι του εκτυπωτή κουζίνας
               
Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, το κουδούνι της κουζίνας θα κουδουνίζει κάθε φορά που η παραγγελία εκτυπώνεται στην κουζίνα. Επίσης, το κουδούνι (βομβητής) θα κουδουνίσει όταν ακυρωθεί η τυπωμένη εντολή.


Δείτε επίσης:

Χρησιμοποιώντας εκτυπωτές κουζίνας με POS Loyverse