Jak pracować z Zaokrągleniem kwoty w gotówce

W przypadku zastosowania zaokrąglenia kwoty w gotówce, kwota płacona w transakcji gotówkowej jest zaokrąglana do najbliższego przedziału zaokrąglenia za podaną regułą zaokrąglenia, natomiast transakcje dokonywane w inny sposób nie są zaokrąglane.

Zaokrąglanie kwoty w gotówcei może być stosowane w krajach, w których monety są wycofywane z obiegu. Również w niektórych krajach dopuszcza się zaokrąglanie według uznania sprzedawcy (na przykład, jeśli sprzedawca chce zmniejszyć kwotę niewielkich zmian w przychodach). Zaokrąglanie nie wpływa na wysokość podatków.

Zaloguj się do Panelu Administracyjnego, kliknij menu Ustawienia, a następnie Typy płatności. Wybierz rodzaj płatności Gotówka.

kliknij menu Ustawienia, a następnie Typy płatności. Wybierz rodzaj płatności Gotówka


Formularz „Edytuj metodę płatności” zostanie otwarty do edycji.

Formularz „Edytuj metodę płatności”

Z listy rozwijanej można wybrać przedział zaokrąglenia. Dla krajów z walutą z częścią dziesiętną: 0,01, 0,05, 0,10, 0,50, 1,00. Dla krajów bez części dziesiętnych: 1, 5, 10, 50, 100.

przedział zaokrąglenia


Jeśli ustawisz wartość inną niż początkową domyślną wartość 0,01 (lub 1 dla krajów bez części dziesiętnych), możesz wybrać „Regułę zaokrąglania” z listy rozwijanej. Innymi słowami, nie można wybrać reguły zaokrąglania, jeśli wybierzesz interwał zaokrąglania 0,01 lub 1.

reguła zaokrąglania

Domyślnie wybrana jest reguła "Zaokrąglij do najbliższej wartości (średnia wartość do góry)", ale można również wybrać:

  • Zaokrąglij do najbliższej wartości (średnia wartość w dół),
  • Zawsze zaokrąglaj do góry,
  • Zawsze zaokrąglaj w dół.

Wyjaśnione zostanie, jak działa wybrana reguła zaokrąglania.

zostanie działa wybrana reguła zaokrąglania

Nie zapomnij zapisać ustawienia.

Teraz podczas sprzedaży w POS, możesz zobaczyć zaokrągloną kwotę w polu „Gotówka otrzymana”.

zaokrągloną kwotę w polu „Gotówka otrzymana”


Jeśli wpiszesz wartość otrzymanej kwoty gotówki i naciśniesz 'Zapłać', zobaczysz zmianę na następnym ekranie z uwzględnieniem zaokrąglenia.

ekran z uwzględnieniem zaokrąglenia


Paragon zawiera informacje o zaokrągleniu.

Paragon zawiera informacje o zaokrągleniu

 

Również zobaczysz informacje o zaokrąglaniu w raporcie raporcie Zmiany.

informacje o zaokrąglaniu w raporcie raporcie Zmiany