Ostrzeżenia o negatywnym stanie zapasów

Ostrzeżenia o negatywnym stanie zapasów informują kasjera o niewystarczającym zapasie artykułów, gdy próbuje sprzedać więcej niż jest dostępne. Chroni Cię przed ujemnym stanem magazynowym.

Upewnij się, że opcja „Śledź zapasy” jest aktywna dla artykułów, co do których chcesz otrzymywać powiadomienia.

Aby skorzystać z tej funkcji, zaloguj się do swojego Panelu Administracyjnego i przejdź do Ustawienia.
Włącz „Ostrzeżenia o negatywnym stanie zapasów” w sekcji „Funkcje”. Kliknij przycisk „Zapisz”.

'Ostrzeżenia o negatywnym stanie zapasów'

Po włączeniu tej funkcji, system wyświetli ostrzeżenie o niewystarczającej ilości zapasów, gdy ilość artykułu na paragonie będzie większa niż bieżąca ilość zapasów w magazynie. Także, system wyświetli ilość dostępną do sprzedaży, jeśli zapas tego artykułu jest większy niż 0.
Ostrzeżenia działają również dla Artykułów złożonych.

Artykułów złożonych

 

Ostrzeżenie jest również wyświetlane w oknie edycji artykułu dodanego do paragonu.

artykułu dodanego do paragonu

Kasjerzy mogą zmniejszyć ilość artykułów w paragonie i nacisnąć przycisk Zapisz, jeśli zapas artykułu jest większy niż 0.
Gdy kasjer naciśnie przycisk Zapłać, system wyświetli powiadomienie jeszcze raz.

przycisk Zapłać

Kasjer może nadal sprzedawać artykuł, wybierając „Kontynuuj”.

Uwaga: Ostrzeżenia są wyświetlane tylko wtedy, kiedy dostępu do Internetu i nie są wyświetlane w trybie offline.

 

Zobacz też:

Powiadomienie o niskim stanie zapasów