การใช้ Loyverse POS แบบออฟไลน์

แอป Loyverse POS สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ สามารถทำการขายและเปลี่ยนกะต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม อย่างไรก็ตามฟังก์ชั่นบางอย่างอาจยังไม่รองรับการทำงานแบบออฟไลน์ เช่นการคืนเงิน การลงทะเบียนลูกค้าใหม่ การเพิ่มสินค้าและข้อจำกัด อื่นๆ

ในขณะที่ใช้งานขายในโหมดออฟไลน์ไม่มีอินเตอรเนต ข้อมูลใบเสร็จรับเงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำอุปกรณ์ หากเข้าไปที่เมนูใบเสร็จรับเงิน คุณจะเห็นรายการใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินที่ขายในโหมดออฟไลน์ จะมีเครื่องหมายบอกว่า 'ยังไม่ซิงก์' อยู่

ใบเสร็จที่ไม่ได้ซิงค์

หมายเหตุ: หากคุณออกจากระบบในขณะที่อุปกรณ์ของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการขาย ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ทำการขายในขณะที่ออฟไลน์จะหายไป ดังนั้นก่อนที่จะออกจากระบบ Loyverse POS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการขายในใบเสร็จรับเงินของคุณทั้งหมดได้ถูก Sync และถูกบันทึกไปยัง Back Office แล้ว

ยอดขายทั้งหมดที่ทำการขายในขณะที่ระบบออฟไลน์ จะยังไม่ถูกแสดงใน Back Office จนกว่าอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและถูกซิงค์กับ Loyverse จึงจะเห็นจาก Back Office โดยอัตโนมัติ

สามารถแตะปุ่มซิงค์ข้อมูลได้ในเมนู(จุดสามจุดด้านบน)เพื่อซิงค์ข้อมูลเข้ากับ Back Office  แต่ถ้าอยู่ในโหมดออฟไลน์(ไม่มีอินเตอร์เนต)จะมีข้อความแจ้งว่า "ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต"

ปุ่มซิงค์

ไม่สามารถคืนเงินได้ในขณะที่อยู่ในโหมดออฟไลน์(ไม่มีอินเตอร์เนต)

ปุ่มคืนเงินไม่ได้เปิดใช้งานในโหมดออฟไลน์

ในขณะที่อยู่ในโหมดออฟไลน์(ไม่มีอินเตอร์เนต) คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนลูกค้าใหม่หรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าเดิมได้ แต่ยังคงสามารถเพิ่มลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วลงในใบเสร็จได้ปกติ

การพักบิลจะทำงานในโหมดออฟไลน์ จะไม่มีการซิงค์กับอุปกรณ์อื่นๆในขณะนั้นๆ

อีเมลใบเสร็จจะถูกส่งไปยังลูกค้าเมื่อระบบได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดอื่นๆ ของงานออฟไลน์:
หากคุณเชื่อมต่อกับเครื่องชำระเงินแบบรูดบัตร เครื่องจะไม่ทำงานในขณะที่ระบบออฟไลน์

จำนวนสต๊อกสินค้าคงเหลือจะยังไม่ถูกแสดง เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนสต๊อกที่ติดลบด้วยแม้ว่าตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานใน Back Office

 

ดูสิ่งนี้ด้วย:

วิธีออกจากระบบ Loyverse POS