Sử dụng Loyverse POS Ngoại tuyến

Ứng dụng Loyverse POS có thể hoạt động ngoại tuyến. Thiết bị của bạn có thể tiếp tục bán hàng và hoạt động theo ca ngay cả khi thiết bị không được kết nối với Internet. Tuy nhiên, không phải tất cả các chức năng đều có thể sử dụng ngoại tuyến; chẳng hạn như hoàn tiền, đăng ký khách hàng mới, thêm các mặt hàng và một vài hạn chế khác.

Khi bạn bán hàng ở chế độ ngoại tuyến, tất cả các hóa đơn của bạn được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ thiết bị. Nếu bạn vào phần Hóa đơn, bạn sẽ thấy danh sách hóa đơn. Hóa đơn được tạo ở chế độ ngoại tuyến được đánh dấu là "Chưa đồng bộ".

Biên nhận 'Chưa được đồng bộ hóa'


Lưu ý: Nếu bạn đăng xuất trong khi thiết bị của bạn đã bị ngắt kết nối Internet, bạn sẽ mất các hóa đơn được tạo ở chế độ ngoại tuyến. Do đó, trước khi đăng xuất khỏi Loyverse POS, hãy đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn của bạn đã được chuyển đến Back Office.

Bạn sẽ không thấy tất cả doanh số ngoại tuyến trong Back Office. Sau khi thiết bị khôi phục kết nối với Internet, các hóa đơn sẽ được tự động đồng bộ hóa với Loyverse Back Office.

Bạn cũng có thể nhấn vào nút đồng bộ hóa trong menu ba dấu chấm để đồng bộ hóa dữ liệu với Back Office theo cách thủ công. Nếu bạn đồng bộ hóa trong chế độ ngoại tuyến, bạn sẽ nhận được thông báo "Không có kết nối internet".

nút đồng bộ

Nút hoàn tiền không hoạt động ở chế độ ngoại tuyến, do đó bạn không thể thực hiện hoàn tiền.

Nút hoàn tiền không hoạt động

Bạn không thể đăng ký khách hàng mới hoặc chỉnh sửa khách hàng hiện tại, nhưng bạn có thể thêm những khách hàng đã đăng ký gần đây vào đơn hàng.

Các đơn hàng chờ thanh toán hoạt động ở chế độ ngoại tuyến nhưng không đồng bộ hóa với các thiết bị khác.
Các email hóa đơn chỉ được gửi cho khách hàng sau khi kết nối với Internet được khôi phục.

Các hạn chế khác của việc hoạt động ngoại tuyến:
Nếu bạn đã kết nối các thiết bị đầu cuối xử lý thẻ tích hợp, các thiết bị đó sẽ không hoạt động ở chế độ ngoại tuyến.
Các mặt hàng trong kho sẽ không được hiển thị, cũng như cảnh báo số lượng mặt hàng âm trong kho; ngay cả khi tùy chọn này được bật trong Back Office.