Korzystanie z Loyverse POS w trybie offline

Aplikacja Loyverse POS działa w trybie offline. Twoje urządzenie może kontynuować sprzedaż i pracować na zmiany, nawet jeśli nie jest podłączone do Internetu. Jednak nie wszystkie funkcje są obsługiwane w trybie offline; np. takie jak zwroty, rejestracja nowego klienta, dodawanie artykułów i kilka innych ograniczeń.

W przypadku sprzedaży w trybie offline wszystkie paragony są zapisywane lokalnie w pamięci urządzenia. Jeśli przejdziesz do sekcji Paragony, zobaczysz istę paragonów. Paragony, które zostały wystawione w trybie offline, są oznaczone jako 'Niezsynchronizowane'.

Paragony, które zostały wystawione w trybie offline, są oznaczone jako 'Niezsynchronizowane'.


Uwaga: Jeżeli wylogujesz się w czasie gdy urządzenie jest odłączone od Internetu, stracisz swoje paragony wystawione w trybie offline. Dlatego przed wylogowaniem się z Loyverse POS upewnij się, że wszystkie Twoje paragony zostały przeniesione do Panelu Administracyjnego.

Nie zobaczysz jednak wszystkich offline sprzedaży w Panelu Administracyjnym. Po przywróceniu połączenia z Internetem, paragony będą automatycznie synchronizowane z Panelem Administracyjnym Loyverse.

Możesz także dotknąć przycisku synchronizacji w menu z trzema kropkami, aby ręcznie zsynchronizować dane z Panelem Administracyjnym. Jeśli zrobisz to w trybie offline, pojawi się komunikat „Brak połączenia z Internetem”.

przycisk synchronizacji

 

Przycisk "Zwrot" nie jest aktywny w trybie offline, więc nie możesz dokonywać zwrotów.

Przycisk Zwrot

Nie możesz także rejestrować nowych klientów lub edytować istniejących klientów, ale możesz dodać do paragonu ostatnio zarejestrowanych klientów.

Funkcja "Otwarte paragony" działa w trybie offline, ale bez synchronizacji z innymi urządzeniami.
Paragony eletroniczne są wysyłane do klientów dopiero po przywróceniu połączenia z Internetem.

Inne ograniczenia pracy w trybie offline:
Jeśli masz podłączone zintegrowane terminale do kart płatniczych, nie będą one działać w trybie offline.
Zapasy artykułów nie będą wyświetlane, podobnie jak ostrzeżenia o negatywnym stanie zapasów; nawet jeśli ta opcja jest włączona w Panelu administracyjnym.

 

See also:

Lista paragonów w POS

Jak wylogować się z Loyverse POS