การแก้ไขปัญหาเมื่อทำงานกับจอแสดงผลในครัว KDS

1. แยกเราเตอร์

บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาการสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่าง KDS Loyverse POS ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อ Wi-fi อื่น ๆ จำนวนมากอยู่ในเราท์เตอร์ Wi-fi เดียวกัน

เราแนะนำให้ใช้เราเตอร์ที่แยกต่างหาก เพื่อใช้เฉพาะเชื่อมต่อ Wi-fi ระหว่างอุปกรณ์โมบาย Loyverse POS และอุปกรณ์โมบาย Loyverse KDS

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หรือหากไม่มีเราเตอร์ที่ใช้แยกต่างหาก ให้ไปดูวิธีในข้อถัดไป

2. การกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ให้กับแท็บเล็ตจอแสดงผลในห้องครัว

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย WiFi เดียวกันที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Loyverse POS และตรวจสอบการเชื่อมต่อทำงาน จากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของจาก DHCP มาเป็นแบบตั้ง IPคงที่

บน iPad ไปที่การตั้งค่า > WiFi แตะที่ลูกศรสีน้ำเงินถัดจากชื่อเครือข่าย Wi-fi ใช้งานอยู่ จดที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสก์ เราเตอร์และ DNS ปุ่มที่เห็น DHCP เปลี่ยนสลับไปเป็นแบบคงที่ static และป้อนค่าเหล่านั้นลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง แตะที่ปุ่มเครือข่าย WiFi ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการตั้งค่า

WiFi ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

บนแท็บเล็ต Android ไปที่การตั้งค่า > WiFi แตะค้างไว้ตรงเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ แล้วแตะที่จัดการเครือข่าย แตะ 'แสดงตัวเลือกขั้นสูง' และเลื่อนลงไปที่การตั้งค่า IP แล้วเปลี่ยนจาก DHCP เป็น Static แล้วกด 'บันทึก'

DHCP เป็น Static แล้วกด 'บันทึก

 

ดูสิ่งนี้ด้วย:

คำแนะนำการกำหนดค่า Kitchen Display System (KDS)