Πώς να διαχειριστείτε τα δικαιώματα πρόσβασης των εργαζομένων

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να δώσει στους υπαλλήλους διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στο POS (Play Market ή App Store) και στο Back Office. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τους ρόλους των χρηστών, αναθέτοντάς τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα.

Εισαγάγετε το Back Office  και ανοίξτε την ενότητα "Δικαίωματα πρόσβασης" στο μενού Εργαζόμενοι.

 ενότητα 'Δικαίωμα πρόσβασης'

Μπορείτε να δείτε τις ομάδες χρηστών με τους ρόλους τους. Από προεπιλογή, υπάρχουν τέσσερις ομάδες χρηστών με προ-επιλεγμένους ρόλους: Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Manager και Ταμία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη ομάδας".

ομάδες χρηστών με τους ρόλους τους


Ο ιδιοκτήτης έχει όλα τα πιθανά δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν. Όλες οι άλλες ομάδες είναι επεξεργάσιμες.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα ρόλο στον εργαζόμενο κατά τη δημιουργία ή να αλλάξετε το ρόλο των υπαρχόντων υπαλλήλων.

Υπάρχουν δύο τρόποι δικαιωμάτων πρόσβασης: POS και office.

POS Δικαιώματα πρόσβασης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα κάνοντας κλικ στο '+ Προσθήκη ομάδας'. Το δικαίωμα πρόσβασης στο POS είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και το δικαίωμα πρόσβασης στο Back office είναι απενεργοποιημένο.

 Το δικαίωμα πρόσβασης στο POS


Συμπληρώστε το πεδίο Όνομα ενός νέου ρόλου. Σημειώστε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ομάδες πρόσβασης με την ίδια ονομασία ρόλου.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης στην ομάδα χρησιμοποιώντας το κουτάκι επιλογής.

Δείτε όλες τις αποδείξεις
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος μπορεί να δει μόνο τις 5 πιο πρόσφατες αποδείξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον περιορισμό πρόσβασης για να απαγορεύσετε στους υπαλλήλους σας να βλέπουν και να κάνουν επιστροφές για παλαιότερες αποδείξεις. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στη Λίστα αποδείξεων στο POS.

Εφαρμόστε εκπτώσεις με περιορισμένη πρόσβαση
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των περιορισμένων εκπτώσεων.   Δείτε λεπτομέρειες με Πώς να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε εκπτώσεις.

Αλλαγή φόρων σε μια πώληση
Όσο αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αλλάξει τους φόρους, που εφαρμόζονται στα προϊόντα κατά την πώληση.

Πραγματοποίηση επιστροφής αγορών
When this option is disabled, the employee cannot make refunds.  Ένας τέτοιος υπάλληλος δεν θα είχε το κουμπί "Επιστροφή χρημάτων" στο παράθυρο παραλαβής επεξεργασίας στην ενότητα Παραλαβές του POS. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο έκδοσης επιστροφής χρημάτων στο Loyverse POS

Διαχειριστείτε όλα τις ανοιχτές παραγγελίες
Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος μπορεί να δει και να επεξεργαστεί ανοιχτές παραγγελίες που δημιουργούνται από άλλους υπαλλήλους.

Ακύρωση αποθηκευμένων προϊόντων σε ανοιχτές παραγγελίες
Απόεπιλέξτε αν θέλετε να απαγορεύσετε στους υπαλλήλους σας να διαγράψουν τις αποθηκευμένες ανοιχτές παραγγελίες ή να διαγράψουν στοιχεία από αυτές. Δείτε λεπτομέρειες στις Ανοιχτές Παραγγελίες.

Προβολή φύλλου βάρδιας
Μπορείτε να επιλέξετε αν ο υπάλληλος μπορεί να δει την αναφορά βάρδιας με το αναμενόμενο ποσό των μετρητών ή όχι, κατά τη διάρκεια και κατά το κλείσιμο της βάρδιας. Δείτε λεπτομέρειες στη Διαχείριση Βάρδιας στο Loyverse POS.

Άνοιγμα ταμείου χωρίς πώληση
Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο υπάλληλος θα έχει το πλήκτρο 'Άνοιγμα ταμείου' στο μενού της οθόνης πώλησης του POS. Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το Πώς να συνδέσετε ένα συρτάρι μετρητών

Επανεκτύπωση και επαναποστολή αποδείξεων
Εάν ενεργοποιηθεί, ο υπάλληλος μπορεί να επανεκτυπώσει τις αποδείξεις και να τις ξαναστείλει μέσω email

Επεξεργασία προϊόντων
Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος μπορεί να προσθέσει και να επεξεργαστεί προϊόντα και κατηγορίες στο POS. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες σχετικά με τον Πως να προσθέσετε προϊόντα στο Back Office της εφαρμογής Loyverse

Αλλαγή ρυθμίσεων
Οι εργαζόμενοι με αυτό το δικαίωμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Ρυθμίσεις στο POS, όπου είναι δυνατή η σύνδεση εκτυπωτών, CDS και KDS.

Πρόσβαση σε live υποστήριξη μέσω chat
Οι εργαζόμενοι με αυτό το δικαίωμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας.

Όταν ένας υπάλληλος επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λειτουργία στο POS που δεν έχει πρόσβαση, ο πίνακας- PIN θα ανοίξει ζητώντας την εισαγωγή του PIN. Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN ενός υπαλλήλου που έχει πρόσβαση στη λειτουργία, παρέχεται μία μοναδική πρόσβαση στον εργαζόμενο που δεν έχει πρόσβαση στη λειτουργία.

Δικαιώματα πρόσβασης Back Office

Εάν θέλετε να δώσετε στην ομάδα χρηστών πρόσβαση στο Back Office, ενεργοποιήστε την στο Back Office. Μετά από αυτό, θα δείτε τη λίστα των δικαιωμάτων πρόσβασης στο Back Office.

πρόσβαση στο Back Office

Το ενεργό πλαίσιο ελέγχου ανοίγει την πρόσβαση στην αντίστοιχη ενότητα του Back Office.

Προβολή αναφορών πωλήσεων
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Αναφορές

Ακύρωση αποδείξεων
Δίνει στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα πρόσβασης στη λειτουργία Ακύρωση απόδειξης στην ενότητα Αποδείξεις στις Αναφορές.  Δεν είναι δυνατόν να δοθεί αυτό το δικαίωμα στους υπαλλήλους

Διαχείριση προϊόντων και αποθέματος
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Προϊόντων και λήψης ειδοποίησης για χαμηλό απόθεμα. Στην περίπτωση μιας ενεργής συνδρομής Προηγμένου Αποθέματος, δίνεται στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Προηγμένου Αποθέματος.

Διαχείριση υπαλλήλων
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Εργαζόμενοι/Υπάλληλοι 

Πρόσβαση στην πελατειακή βάση
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Πελάτες.  Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα Πώς να εργαστείτε με τη βάση πελατών στο Back office

Επεξεργασία προφίλ
Παρέχει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο Προφίλ στις Ρυθμίσεις

Διαχείριση τιμολόγησης
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενότητα Χρέωση

Ορίστε τους τύπους πληρωμής
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενότητα Τρόποι Πληρωμής

Τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος επιβράβευσης
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στις Ρυθμίσεις στην ενότητα επιβράβευσης

Ρύθμιση φόρων
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στις Ρυθμίσεις στην ενότητα Φορολογίες

Ρυθμίστε τους εκτυπωτές κουζίνας
Παρέχει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στους Εκτυπωτές Κουζίνας στις Ρυθμίσεις

Διαχείρηση επιλογών γεύματος
Παρέχει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στις Επιλογές Γεύματος στις Ρυθμίσεις

Διαχείριση συσκευών POS
Αυτό το δικαίωμα τους επιτρέπει επίσης να συνδεθούν στο POS με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες Πώς να δώσετε πρόσβαση σε εργαζόμενους στην εφαρμογή Loyverse POS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υποστήριξη
Πρόσβαση σε υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας

 

Δείτε επίσης:

Πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν υπάλληλο στο Loyverse POS