Πώς να διαχειριστείτε τα δικαιώματα πρόσβασης των εργαζομένων

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να δώσει στους υπαλλήλους διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στο POS (Play Market ή App Store) και στο Back Office. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ορίσετε τους ρόλους των χρηστών.

Εισαγάγετε το Back Office  και ανοίξτε την ενότητα "Δικαίωματα πρόσβασης" στο μενού Εργαζόμενοι.

 ενότητα 'Δικαίωμα πρόσβασης'

Μπορείτε να δείτε τους ρόλους των χρηστών.  Από προεπιλογή, υπάρχουν τέσσερις προκαθορισμένοι ρόλοι: Κάτοχος/ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Διευθυντής και Ταμίας.  Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη ρόλου».

ομάδες χρηστών με τους ρόλους τους


Ο ιδιοκτήτης έχει όλα τα πιθανά δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν. Όλες οι άλλες ομάδες είναι επεξεργάσιμες.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα ρόλο στον εργαζόμενο κατά τη δημιουργία ή να αλλάξετε το ρόλο των υπαρχόντων υπαλλήλων.

Υπάρχουν δύο τρόποι δικαιωμάτων πρόσβασης: POS και back office.

POS Δικαιώματα πρόσβασης

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο κάνοντας κλικ στο «+ Προσθήκη ρόλου».
Συμπληρώστε το πεδίο Όνομα ενός νέου ρόλου.  Σημειώστε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ρόλοι με το ίδιο όνομα.

Το δικαίωμα πρόσβασης στο POS

Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης στον ρόλο χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου.

Δείτε όλες τις αποδείξεις
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος μπορεί να δει μόνο τις 5 πιο πρόσφατες αποδείξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον περιορισμό πρόσβασης για να απαγορεύσετε στους υπαλλήλους σας να βλέπουν και να κάνουν επιστροφές για παλαιότερες αποδείξεις. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στη Λίστα Παραστατικών στο POS.

Εφαρμόστε εκπτώσεις με περιορισμένη πρόσβαση
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των περιορισμένων εκπτώσεων. Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και διαμόρφωση των εκπτώσεων..

Αλλαγή φόρων σε μια πώληση
Όσο αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αλλάξει τους φόρους, που εφαρμόζονται στα προϊόντα κατά την πώληση.

Αποδοχή πληρωμών 
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο υπάλληλος δεν μπορεί να χρεώσει την απόδειξη και να δεχθεί πληρωμές.

Εκτέλεση επιστροφών
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει επιστροφές χρημάτων. Ένας τέτοιος υπάλληλος δεν θα είχε το κουμπί "Επιστροφή χρημάτων" στο παράθυρο παραλαβής επεξεργασίας στην ενότητα Παραλαβές του POS. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο έκδοσης επιστροφής χρημάτων στο Loyverse POS

Διαχειριστείτε όλα τις ανοιχτές παραγγελίες
Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος μπορεί να δει και να επεξεργαστεί ανοιχτές παραγγελίες που δημιουργούνται από άλλους υπαλλήλους.

Ακύρωση αποθηκευμένων αντικείμενων σε ανοιχτές αποδείξεις
Απόεπιλέξτε αν θέλετε να απαγορεύσετε στους υπαλλήλους σας να διαγράψουν τις αποθηκευμένες ανοιχτές παραγγελίες ή να διαγράψουν στοιχεία από αυτές. Δείτε λεπτομέρειες στις Ανοιχτές Παραγγελίες.

Προβολή φύλλου βάρδιας
Μπορείτε να επιλέξετε αν ο υπάλληλος μπορεί να δει την αναφορά βάρδιας με το αναμενόμενο ποσό των μετρητών ή όχι, κατά τη διάρκεια και κατά το κλείσιμο της βάρδιας. Δείτε λεπτομέρειες στη Διαχείριση Βάρδιας στο Loyverse POS.

Άνοιγμα ταμείου χωρίς πώληση
Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο υπάλληλος θα έχει το πλήκτρο 'Άνοιγμα ταμείου' στο μενού της οθόνης πώλησης του POS. Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το Πώς να συνδέσετε ένα συρτάρι μετρητών

Επανεκτύπωση και επαναποστολή αποδείξεων
Εάν ενεργοποιηθεί, ο υπάλληλος μπορεί να επανεκτυπώσει τις αποδείξεις και να τις ξαναστείλει μέσω email

Διαχείριση προϊόντων
Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο εργαζόμενος μπορεί να προσθέσει και να επεξεργαστεί προϊόντα και κατηγορίες στο POS. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης προϊόντων στο Back Office της Loyverse

Δείτε το κόστος των προϊόντων
Δίνει στους εργαζόμενους το δικαίωμα να δουν το πεδίο Κόστος (ή Μέσο κόστος) στην κάρτα του προϊόντος.

Αλλαγή ρυθμίσεων
Οι εργαζόμενοι με αυτό το δικαίωμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Ρυθμίσεις στο POS, όπου είναι δυνατή η σύνδεση εκτυπωτών, CDS και KDS.

Πρόσβαση σε υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας
Οι εργαζόμενοι με αυτό το δικαίωμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας.

Όταν ένας υπάλληλος επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λειτουργία στο POS που δεν έχει πρόσβαση, ο πίνακας- PIN θα ανοίξει ζητώντας την εισαγωγή του PIN. Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN ενός υπαλλήλου που έχει πρόσβαση στη λειτουργία, παρέχεται μία μοναδική πρόσβαση στον εργαζόμενο που δεν έχει πρόσβαση στη λειτουργία.

Δικαιώματα πρόσβασης Back Office

Εάν θέλετε να δώσετε στον ρόλο χρήστη πρόσβαση στο Back Office, ενεργοποιήστε το Back Office στη φόρμα.  Μετά από αυτό, θα δείτε τη λίστα με τα δικαιώματα πρόσβασης στο Back Office.

πρόσβαση στο Back Office

Το ενεργό πλαίσιο ελέγχου ανοίγει την πρόσβαση στην αντίστοιχη ενότητα του Back Office.

Προβολή αναφορών πωλήσεων
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Αναφορές

Ακύρωση αποδείξεων
Δίνει στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα πρόσβασης στη λειτουργία Ακύρωση απόδειξης στην ενότητα Αποδείξεις στις Αναφορές.  Δεν είναι δυνατόν να δοθεί αυτό το δικαίωμα στους υπαλλήλους

Διαχείριση προϊόντων
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Προϊόντων και λήψης ειδοποίησης για χαμηλό απόθεμα.

Διαχείριση αποθέματος
Εάν ενεργοποιηθεί η συνδρομή Προηγμένου αποθέματος, δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Προηγμένου αποθέματο.

Δείτε το κόστος των προϊόντων 
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα να δουν το πεδίο Κόστος στην κάρτα του προϊόντος καθώς και όλες τις άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το Κόστος της αξίας του αντικειμένου στο Back office, όπως: Μικτό Κέρδος, Κόστος αγαθών, Περιθώριο κ.λπ.

Διαχείριση υπαλλήλων
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Εργαζόμενοι/Υπάλληλοι 

Πρόσβαση στην πελατειακή βάση
Δίνει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο μενού Πελάτες.  Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα Πώς να εργαστείτε με τη βάση πελατών στο Back office

Επεξεργασία προφίλ
Παρέχει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στο Προφίλ στις Ρυθμίσεις

Διαχείριση τιμολόγησης
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενότητα Χρέωση

Ορίστε τους τύπους πληρωμής
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενότητα Τρόποι Πληρωμής

Τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος επιβράβευσης
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στις Ρυθμίσεις στην ενότητα επιβράβευσης

Ρύθμιση φόρων
Δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα πρόσβασης στις Ρυθμίσεις στην ενότητα Φορολογίες

Ρυθμίστε τους εκτυπωτές κουζίνας
Παρέχει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στους Εκτυπωτές Κουζίνας στις Ρυθμίσεις

Διαχείρηση επιλογών γεύματος
Παρέχει στους υπαλλήλους το δικαίωμα πρόσβασης στις Επιλογές Γεύματος στις Ρυθμίσεις

Διαχείριση συσκευών POS
Αυτό το δικαίωμα τους επιτρέπει επίσης να συνδεθούν στο POS με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες Πώς να δώσετε πρόσβαση σε εργαζόμενους στην εφαρμογή Loyverse POS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υποστήριξη
Πρόσβαση σε υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας

 

Δείτε επίσης:

Πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν υπάλληλο στο Loyverse POS