วิธีจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน

เจ้าของร้านสามารถให้สิทธิ์แก่พนักงานในการเข้าถึงการใช้งานแอปแ(Play Market หรือ App Store)ละ Back Office ที่แตกต่างกันได้ โดยตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้เป็นระดับการเข้าถึงที่ต้องการ

เข้าสู่ Back Office ไปยังส่วน 'สิทธิ์การเข้าถึง' ในเมนูพนักงาน

ส่วน 'สิทธิ์การเข้าถึง'

คุณสามารถดูบทบาทของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีได้ โดยค่าเริ่มต้นของระบบจะสร้างกลุ่มผู้ใช้งานไว้ให้ทั้งหมดสี่กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการและแคชเชียร์ คุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มกลุ่ม"

คุณสามารถดูกลุ่มผู้ใช้ที่มีบทบาทได้

สิทธิเจ้าของร้านมีสิทธิ์สูงสุด สามารถแก้ไขสิทธิการเข้าถึงของกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดได้

คุณสามารถกำหนดบทบาทให้กับพนักงาน โดยการสร้างใหม่หรือเปลี่ยนบทบาทของพนักงานที่มีอยู่

สิทธิ์การเข้าถึงจะมีสองส่วนคือ: POS และส่วน Back office

สิทธิ์การเข้าถึง POS

คุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่ได้โดยคลิกปุ่ม "+ เพิ่มกลุ่ม" สิทธิ์ในการเข้าถึง POS จะเปิดไว้โดยเป็นค่าเริ่มต้นและสิทธิ์ในการเข้าถึง Back office จะถูกปิดใช้งาน

สิทธิ์การเข้าถึง POS

กรอกข้อมูลในช่องชื่อของบทบาทใหม่ ไม่สามารถใช้ชื่อบทบาทซ้ำกับบทบาทอื่นๆได้

การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ทำได้โดยติ๊กเครื่องหมายในช่อง

ดูใบเสร็จรับเงินทั้งหมด
เมื่อปิดใช้ตัวเลือกนี้ พนักงานจะสามารถดูใบเสร็จย้อนหลังได้เพียง 5 รายการเท่านั้น คุณสามารถใช้สิทธิการเข้าถึงนี้เพื่อห้ามไม่ให้พนักงานของคุณดูและยกเลิกบิลขอคืนเงินใบเสร็จเก่าๆ ดูรายละเอียดในรายการใบเสร็จใน POS

ใช้ส่วนลดโดยมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง
เมื่อปิดใช้ตัวเลือกนี้พนักงานจะไม่มีสิทธิ์ใช้ส่วนลดที่มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง ดูรายละเอียดในวิธีสร้างและกำหนดค่าส่วนลด

เปลี่ยนภาษีในการขาย
เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ พนักงานจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาษีได้
โดยใช้กับสินค้าระหว่างการขาย

การคืนเงิน คืนสินค้า
เมื่อปิดใช้ตัวเลือกนี้ พนักงานจะไม่สามารถคืนเงินได้ พนักงานดังกล่าวจะไม่มีปุ่ม "คืนเงิน" ในเมนูใบเสร็จรับเงิน ในส่วนใบเสร็จรับเงินของ POS ดูรายละเอียดในวิธีการขอคืนเงินบน Loyverse POS

จัดการบิลที่เปิดอยู่ทั้งหมด
หากเปิดใช้ งานพนักงานจะสามารถดูและแก้ไขบิลที่เปิดโดยพนักงานคนอื่น ๆ ได้

ยกเลิกรายการที่บันทึกไว้ในบิลที่พักอยู่
ให้ยกเลิกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการไม่ให้พนักงานของคุณลบบิลที่บันทึกไว้หรือลบบางรายการออกจากบิลที่พักไว้ ดูรายละเอียดในเปิดตั๋ว

ดูรายงานกะ
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถดูรายงานกะและจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะได้หรือไม่ ทั้งตอนที่ยังไม่ปิดกะและเมื่อปิดกะ ดูรายละเอียดในจัดการกะใน Loyverse POS

เปิดลิ้นชักเก็บเงิน โดยไม่มีการขาย
หากเปิดใช้งาน พนักงานขายจะมีปุ่ม "เปิดลิ้นชักเก็บเงิน" ในเมนูที่หน้าจอขายของ POS ดูรายละเอียดในวิธีการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงิน

แก้ไขสินค้า
หากเปิดใช้งาน พนักงานจะสามารถเพิ่มและแก้ไขรายการสินค้าและหมวดหมู่สินค้าได้ สามารถดูรายละเอียดในวิธีการเพิ่มรายการสินค้าใน Loyverse Back Office

เปลี่ยนการตั้งค่า: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
พนักงานที่มีสิทธิ์นี้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าที่ POS ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ CDS และ KDS ได้

เข้าถึงการการแชทสดกับฝ่ายช่วยเหลือ
พนักงานที่มีสิทธิ์นี้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางแชท

ในกรณีที่พนักงานพยายามเข้าถึงฟังก์ชันบน POS ที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึง จะมีแผงสำหรับป้อนรหัส PIN ขึ้นมา พร้อมกับคำขอให้ป้อนรหัส PIN ให้ผู้มีสิทธิ์การเข้าถึงเป็นผู้ป้อน PIN เท่านั้น การเข้าถึงแบบครั้งเดียวจะมอบให้กับพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชัน

สิทธิ์การเข้าถึง Back Office

ถ้าคุณต้องการให้กลุ่มผู้ใช้สามารถเข้าถึง Back Office ได้ให้เลื่อนเปิดในส่วนของ Back Office หลังจากนั้นคุณจะเห็นรายการสิทธิ์การเข้าถึง Back Office

สิทธิ์การเข้าถึง Back Office

Active checkbox opens access to the corresponding section of the Back Office.

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนตั้งค่าโปรไฟล์

จัดการการเรียกเก็บเงิน
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนการเรียกเก็บเงิน

กำหนดประเภทการชำระเงิน
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนตั้งค่าประเภทการชำระเงิน

เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบสมาชิก
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนจัดการสมาชิก

ตั้งค่าภาษี
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนตั้งค่าภาษี

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในครัว
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนเครื่องพิมพ์ครัว สำหรับการตั้งค่า

จัดการตัวเลือก การรับประทานอาหาร
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึง ส่วนตัวเลือกการรับประทานอาหาร สำหรับการตั้งค่า

จัดการอุปกรณ์ POS
ให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงส่วนอุปกรณ์ POS ในการตั้งค่า
การอนุญาตนี้ยังอนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ POS โดยใช้อีเมลและรหัสผ่าน
ดูรายละเอียดในวิธีการให้พนักงานเข้าสู่ระบบใน Loyverse POS ผ่านทางอีเมล

สนับสนุน
เข้าถึงการการแชทสด 

 

ดูเพิ่มเติม:

วิธีการเพิ่มพนักงานใน Loyverse POS