วิธีดูประวัติการซื้อของลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านระบบหลังร้าน

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าโปรแกรมลูกค้าสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อระเบียนการขายกับลูกค้า คุณอาจต้องการดูประวัติการซื้อของลูกค้าประจำของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของลูกค้าได้ที่รายงาน "ใบเสร็จ" ในระบบหลังร้านโดยเลือก 'ใบเสร็จ'

ส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน'

คลิกที่ไอคอนค้นหา

ไอคอนการค้นหา

เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการและคลิก <เอ็นเทอร์> บนแป้นพิมพ์

ชื่อลูกค้า

คุณจะเห็นรายละเอียดใบเสร็จของลูกค้า

รายการใบเสร็จรับเงิน

หากคุณคลิกที่แถวใบเสร็จ รายละเอียดของใบเสร็จรายการนั้นจะปรากฏขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอ

มีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คือดูจากไฟล์รายงาน "ใบเสร็จ" โดยการส่งออกไฟล์ เมื่อกดส่งออกรายงานและเปิดไฟล์แล้ว คุณจะสามารถกรองดูข้อมูลลูกค้าได้

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสำหรับส่งออกรายงาน และคลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก' เพื่อส่งออกไฟล์ CSV

ปุ่ม 'ส่งออก'

วิธีการเปิดแฟ้ม CSV ในตาราง Google ชีต

ไฟล์ CSV พร้อมใบเสร็จรับเงินใน Google ชีต

ค้นหา และเลือกคอลัมน์ 'ชื่อลูกค้า' และใช้ตัวกรอง

ปุ่มตัวกรอง

จากนั้น คลิกไอคอนตัวกรองตรงชื่อคอลัมน์ และเลือกเฉพาะรายการลูกค้าที่ต้องการ และใช้ตัวกรองโดยคลิกปุ่ม 'ตกลง'

คัดเลือกลูกค้าที่ต้องการ

เมื่อใช้ตัวกรอง คุณจะเห็นข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้ารายนั้น

ลูกค้าที่ระบุ

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการเปิดแฟ้ม CSV ในตาราง Google ชีต

ส่วนรายงาน ใบเสร็จรับเงิน ในระบบหลังร้าน